apypelkio gailinis pušynas

pušynas be pomiškio

pušýnas, medynas, kuriame vyrauja pušys. Pušynai būna gryni ir mišrūs su beržais, eglėmis, drebulėmis, rečiau juodalksniais. Dauguma pušynų yra savaiminės kilmės. 2021 pušynai sudarė 34,4 % (709,2 tūkst. ha), 2009 – 35,4 % (723,4 tūkst. ha) visų Lietuvos medynų ploto. Pušynų yra Lietuvos pietrytinėje dalyje. Daugiausia jų auga Kazlų Rūdos, Rūdninkų, Valkininkų, Druskininkų–Varėnos–Marcinkonių miškų masyvuose, taip pat Ažvinčių–Minčios, Labanoro, Lavoriškių, Dainavos, Kapčiamiesčio, Karšuvos giriose. 2009 pušynų vidutinis amžius buvo 67 m., bonitetas II,0, skalsumas 0,75, medynų vidutinis tūris 255 m3/ha, bendras metinis tūrio prieaugis 6,9 m3/ha; 2021 – vidutinis amžius 73 m., bonitetas I,7, skalsumas 0,81, medynų vidutinis tūris 344 m3/ha, bendras metinis tūrio prieaugis 9,0 m3/ha.

pušynas

kalninių pušų medynai Kuršių Nerijos miškuose

pušynas žiemą

Pušų medynai labiau paplitę nederlinguose sausuose, laikinai įmirkstančiuose, įmirkusiuose smėlio ir priesmėlio augaviečių dirvožemiuose – smėlžemiuose. Pagal dirvožemio sąlygas labiausiai paplitę pušynų tipai: kerpinis, brukninis, brukninis‑mėlyninis, mėlyninis, mėlyninis‑kimininis, viksvinis‑kimininis ir gailinis‑kimininis. Rečiau pušynų pasitaiko mėlyngirio, sausgirio ir raisto miško augavietėse.

kerpinis pušynas

aukštapelkės pušynas

2126

-pušis; -miškas; -pušynai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką