„Quadragesimo anno“

„Quadragesimo anno“ („Keturiasdešimt metų“), popiežiaus Pijaus XI socialinė enciklika. Paskelbta 1931 05 15. Skirta popiežiaus Leono XIII socialinės enciklikos Rerum novarum keturiasdešimties metų sukakčiai paminėti. Quadragesimo anno aptaria ir patikslina šios enciklikos mokymą, apžvelgia jos įtaką ir padarinius socialiniam ir ekonominiam gyvenimui. Pirmoje dalyje atmetamas socializmo propaguojamas kolektyvizmas kaip neteisingas, nes neigia prigimtinę privačios nuosavybės teisę. Teigiama, kad privati nuosavybė turi tarnauti bendrajai gerovei. Antroje dalyje pabrėžiamas socialinis teisingumas, kaip pagrindinis ekonominio ir socialinio gyvenimo principas. Norint jį įgyvendinti, reikia tokios teisinės santvarkos, kurioje profesinės sąjungos, padedamos valstybės, derintų savo interesus su visuomenės interesais. Dėl visuotinės gerovės valstybė turi teisę saugoti privačią nuosavybę, ginti darbininkų teises ir gerinti darbo sąlygas. Pabrėžiama ūkinio ir socialinio gyvenimo reformos būtinybė, kalbama apie komunizmo ir socializmo nesuderinamumą su krikščionybe.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką