Cnoglerus Quirinus (Kvirinas Knògleris), Quirinus Cnoglerus Austrius, Kwiryn Knogler po 1570Austrija po 1607(?), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės filosofas, polemistas, poetas. Mokėsi Vilniaus popiežiškojoje kunigų seminarijoje ir Vilniaus universitete; jame 1597 gynė logikos tezes. Nuo 1599 (ar 1600) kurį laiką Vilniaus evangelikų reformatų mokykloje dėstė logiką ir retoriką. Apie 1603 grįžo į katalikybę. 1606–07 studijavo Paduvos universitete. Veikalai: Disputo apie evangelikų ministrų pašaukimą įžanga (Praefatio in disputationem de vocatione ministrorum evangelicorum 1603; lenk. Szczyra ewangelia hersztów zborowych 1603, išvertė J. Eismantas; 2 leidimai), Trys simboliai – katalikų, kalvinų, liuteronų (Symbola tria – catholicum, calvinianum, lutheranum 1604 41622), proginės eilės; Q. Cnoglerus vardu išleista ir šv. Kazimiero kanonizacijos iškilmėms Vilniuje skirta L. Bojerio poema Pompa Casimiriana (kn. Theatrum S. Casimiri 1604).

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką