Rabãnas Máuras (Rabanus Maurus), Magnentius Hrabanus Maurus (Magneñcijus Hrãbanas Máuras)apie 780Mainz 856 02 04Winkel (Hesenas), vokiečių katalikų teologas, arkivyskupas. Šventasis (šventė Katalikų Bažnyčioje – vasario 4). Benediktinas. Vokiečių ankstyvosios scholastikos atstovas.

Biografijos faktai

Nuo 802 Tours’e studijavo teologiją, laisvuosius menus, vėliau mokėsi pas Alkuiną. 803 grįžo į Fuldą, čia dėstė vienuolyno mokykloje. 814 įšventintas kunigu. Nuo 822 Fuldos vienuolyno abatas. 840 kilus politiniams nesutarimams su karaliumi Liudviku II Vokiečiu, Rabanas Mauras buvo priverstas atsisakyti abato pareigų ir pasitraukti iš Fuldos. 847 susitaikė su karaliumi; paskirtas Mainzo arkivyskupu.

Rašytinis palikimas

Parašė beveik visų Senojo Testamento knygų, Evangelijos pagal Matą, Pauliaus laiškų komentarų, traktatą Apie dvasininkų ugdymą (De institutionibus clericorum), enciklopedinius veikalus Apie daiktų prigimtį (De rerum naturis), Apie visatą (De universo 22 knygos).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką