Rãbija al Adãvija (Rābia al‑Adawiyya) 713? 801?, sufijų meilės mistikos sąjūdžio (dar vadinamo Basros asketų mokykla) pradininkė. Patikimų biografijos duomenų išlikę mažai. Žinoma, kad Rabija al Adavija kilusi iš vargingos arabų šeimos, ankstyvoje vaikystėje buvo parduota į vergiją. Paleista, kelerius metus kaip atsiskyrėlė gyveno dykumoje, vėliau – Basroje. Rabija al Adavija teigė, kad meilė Dievui privalo būti visiškai nesuinteresuota. Jis turi būti garbinamas ne iš baimės, ne siekiant užsitarnauti amžinąjį gyvenimą rojuje, o dėl meilės jo amžinajam tobulumui ir gailestingumui. Šį požiūrį ji grindė Koranu. Rabija al Adavija buvo kraštutinio asketizmo šalininkė. Visko, kas nors kiek trukdytų garbinti Dievą ir su juo bendrauti, reikią atsisakyti. Anot Rabijos al Adavijos, tikėjime ypač vengtina veidmainystė. Tikrą dvasinį gyvenimą (kurio esmė turi būti besąlygiška, visa apimanti meilė Dievui) sudaro malda, neturtas ir atsiskyrėliška gyvensena. Sielą nuo nereikšmingų rūpesčių ir aistrų apvalyti, parengti ją priimti Dievo meilę padeda religinių pareigų vykdymas ir askezė. Rabijai al Adavijai priskiriama stebuklų. Jos mokymas turėjo daug įtakos sufizmui (buvo plėtojamos meilės įvairios sampratos, siekiama nusakyti meilės fenomeną, apibūdinti kitas mistines būsenas).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką