Raciążo sutartis (Centrinis senųjų aktų archyvas Varšuvoje)

Raciążo sutartis (Raciònžo sutarts), 1404 05 23 Lenkijos karaliaus Jogailos ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto sutartis su Vokiečių ordino didžiuoju magistru Konradu von Jungingenu. Sudaryta Vyslos saloje ties Raciążeko pilimi (Włocławeko vaivadija), prie Dravantos ir Vyslos santakos. Ja baigtas Vokiečių ordino ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1401–03 karas, per kurį buvo sukilę žemaičiai. Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę diplomatiškai rėmė Lenkija. Vokiečių ordinas, norėdamas vėl valdyti Žemaitiją, 1403 užmezgė santykius su Vytautu, žadėjo neberemti jo priešininko kunigaikščio Švitrigailos, kuris 1402 pradžioje iš valdomos Podolės pabėgo į ordino sostinę Marienburgą. Vytautas siekė susigrąžinti 1401 nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atsimetusį ir perėjusį į Maskvos pusę Smolenską, todėl jam reikėjo taikos vakarų fronte.

1403 09 prasidėjusiose derybose ir 1404 pasirašant paliaubų sutartį dalyvavo Vytauto atsiųsti įgaliotiniai; jie Vytauto vardu Salyno sutarties (1398) sąlygomis Konradui von Jungingenui davė dokumentus, kuriuos vėliau Vytautas su savo bajorais ir Jogaila atskirai patvirtino.

Pagal Raciążo sutartį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sienos su Vokiečių ordinu ir Livonija paliktos tokios, kokias nustatė Salyno sutartis. Ordinas vėl atgavo Žemaitiją ir didelę dalį Sūduvos dykros, atsisakė pretenzijų į kitas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemes ir į Didįjį Naugardą, nustojo remti Švitrigailą. Vytautas išsiderėjo teisę iš Žemaitijos į Lietuvos dalį perkelti 250 žemaičių bajorų šeimų. Jogaila atnaujino su Vokiečių ordinu Kaliszo taikos sutartį (1343), atsisakė Rytų Pamario, Kulmo, Michałowo, ordino ginčijamų pasienio sričių. Lenkijai suteikta teisė iš Vokiečių ordino išsipirkti Dobrynės žemę. Vytautas pasinaudojo sutartimi veikti rytuose – 1404 07 atsiėmė Smolenską, 1408 09 su savo žentu Maskvos didžiuoju kunigaikščiu Vasilijumi I sudarė po 1406–08 karo (Vytautui talkino kryžiuočiai) Ugros taiką – ir tai leido sutelkti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės jėgas lemiamam karui su Vokiečių ordinu (1409–10).

Konradas von Jungingenas (raižinys, po 1684, Austrijos nacionalinė biblioteka)

683

1777

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką