radiãcinė avãrija, atominės elektrinės veikimo sutrikimas, kilęs dėl įrangos gedimo arba technologinio proceso pažeidimo, kai į aplinką išmetamos radioaktyviosios medžiagos, o padidėjęs jonizuojančiosios spinduliuotės lygis viršija norminių dokumentų nustatytus lygius. Užteršimo radioaktyviosiomis medžiagomis rajonuose gali susiklostyti sudėtinga radiacinė situacija. Užteršimo mastai ir pobūdis po avarijos priklauso nuo avarijos pobūdžio (sprogimo galingumo, rūšies ir aukščio), praėjusio laiko, meteorologinių sąlygų, pvz., vėjo krypties ir greičio (radioaktyvioji tarša). Kiekviename vietovės taške radiacinė situacija apibūdinama apšvitos dozės galia tam tikru laiku po avarijos. Pagal Tarptautinės atominės energetikos agentūros patvirtintą skalę yra numatyti septyni radiacinės situacijos lygmenys: 1 ir 2 lygmuo – sutrikęs atominės elektrinės darbas (techninio pobūdžio gedimai, bet radioaktyviosios medžiagos į aplinką nepatenka), 3 lygmuo – pavojingas įvykis (radioaktyviosios medžiagos patenka į aplinką, didžiausia papildoma žmonių apšvitos dozė yra 1 mSv), 4 lygmuo – atominės elektrinės avarija dėl įrangos gedimo (radioaktyviosios medžiagos patenka į aplinką; elektrinės personalo apšvitos dozė gali būti iki 1 Sv, gyventojų – keli milisyvertai), 5 lygmuo – avarija, galinti sukelti pavojingus padarinius (aplinkos radionuklidų aktyvumas nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių terabekerelių; būtina iš dalies įgyvendinti avarijos padarinių likvidavimo planą), 6 lygmuo – pavojinga avarija (aplinkos radionuklidų aktyvumas nuo tūkstančio iki dešimčių tūkstančių terabekerelių; būtina įgyvendinti visą avarijos padarinių likvidavimo planą), 7 lygmuo – didžioji avarija (suirus branduoliniam reaktoriui į aplinką patenka daug ilgaamžių ir trumpaamžių izotopų, radioaktyvusis užterštumas siekia šimtus tūkstančių terabekerelių, radionuklidai pasklinda už tos šalies, kurioje įvyko avarija, sienų ir gali turėti žalingą poveikį žmonių sveikatai; pvz., branduolinės avarijos Černobylyje, Ukraina ir Fukušimoje, Japonija). Radioaktyvioji tarša per radiacinę avariją Fukušimoje siekė tik dešimtadalį radioaktyviosios taršos po Černobylio radiacinės avarijos.

1061

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką