radiãcinė chèmija, chemijos šaka, tirianti medžiagų cheminius virsmus, sukeltus jonizuojančiosios spinduliuotės. Šios spinduliuotės dalelių energija dažnai yra didesnė už medžiagos molekulių cheminio ryšio energiją, todėl radiacinę chemiją galima laikyti didelių energijų chemijos dalimi. Veikiant jonizuojančiajai spinduliuotei vyksta organinių ir kitų medžiagų skilimas, metalų junginių redukcija, polimerų ardymas ir modifikavimas, kitos cheminės reakcijos. Medžiagų skaidymas spinduliuote vadinamas radiolize. Radiacinė chemija kūrėsi ir plėtojosi kartu su radioaktyviųjų medžiagų ir branduolinės energijos naudojimo plėtra. Radiacinė chemija tiria medžiagų atsparumą jonizuojančiajai spinduliuotei ir dėl jos poveikio vykstančias chemines reakcijas: organinių ir neorganinių junginių skilimą, metalų junginių redukciją, polimerų irimą ir modifikavimą. Šių tyrimų rezultatais grindžiamas apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio priemonių kūrimas, jonizuojančioji spinduliuotė pradėta naudoti cheminėms reakcijoms, pvz., polimerizacijos, sužadinti. Teoriniai radiacinės chemijos tyrimai paspartėjo sukūrus impulsinės radiolizės metodą (medžiagų skaidymą spinduliuote). Šiuo būdu tirtos jonizuojančiosios spinduliuotės veikiamos reakcijos dujose, vandenyje ir vandeniniuose tirpaluose, neorganinėse ir organinėse medžiagose bei kitose terpėse ir šių reakcijų priklausomybė nuo spinduliuotės rūšies, stiprio ir kitų parametrų. Nustatyta daugelis šių reakcijų produktų (laisvųjų radikalų, jonradikalų, karbanijonų ir kitų), turinčių įvairią gyvavimo trukmę ir reaktyvumą, poveikis organizmams. Ištirtas vandens radiolizės mechanizmas, solvatuotų elektronų susidarymas skysčiuose vykstant jų radiolizei, neįprastų cheminių oksidacijos laipsnių susidarymas vykstant spinduliuotės veikiamai metalų druskų redukcijai. Nustatyta, kad veikiant organizmus jonizuojančiąja spinduliuote DNR ir kitas biomolekules ardo dėl vandens radiolizės susidarę laisvieji radikalai. Svarbiausios šiuolaikinės radiacinės chemijos tyrimų kryptys: dujinių sistemų radiolizė aukštoje temperatūroje, vandens ir vandeninių tirpalų radiolizė aukštesnėje negu kritinė temperatūroje, cheminiai procesai heterogeninėse sistemose veikiant spinduliuotei, kristalinių defektų ir priemaišų įtaka kietųjų kūnų radiolizei.

2509

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką