Radiacinės saugos centras

Radiacinės saugos centro logotipas

Radiãcinės saugõs ceñtras, RSC, valstybės valdymo ir savivaldos vykdomųjų ir kitų institucijų veiksmus radiacinės saugos srityje reguliuojanti ir radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę, gyventojų apšvitos vertinimą ir ekspertizę atliekanti institucija. Dalyvauja formuojant valstybės politiką Lietuvos sveikatos apsaugos ministrui pavestoje radiacinės saugos srityje. RSC veikla neapima šios politikos įgyvendinimo vykdant branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. Įkurtas 1997. Steigėjas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. RSC bendradarbiauja su Lietuvos valstybės valdymo institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis (Atominės energijos agentūra, Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis), Europos Komisija ir užsienio valstybių radiacinę saugą reguliuojančiomis institucijomis, dalyvauja minėtų tarptautinių organizacijų bei Europos Komisijos komitetų ir grupių veikloje.

Dalyvaudamas formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką radiacinės saugos srityje RSC siekia, kad būtų užtikrinta Lietuvos žmonių ir aplinkos apsauga nuo žalingos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote, o šaltiniai būtų naudojami pagrįstai ir saugiai. RSC tvarko Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir apšvitą patiriančių darbuotojų registrą, įteisina pagrįstą veiklą su šiais šaltiniais bei vykdo įteisintos veiklos radiacinės saugos priežiūrą, valdo įvykusias radiologines avarijas bei dalyvauja likviduojant jų padarinius, pagal kompetenciją Vyriausybės nustatyta tvarka dalyvauja valdant branduolines avarijas ir likviduojant jų padarinius, organizuoja ir dalyvauja rengiant radiologinių ir branduolinių avarijų pratybas, užtikrina ankstyvojo radiacinio pavojaus stebėjimą visą parą ir perspėjimą apie jį.

Radiacinės saugos centro parengtas leidinys

Įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai RSC, siekdamas apsaugoti Lietuvos žmones nuo jonizuojančiosios spinduliuotės žalingo poveikio, įvertina žmonių patirtą apšvitą ir pagal šio vertinimo rezultatus teikia rekomendacijas dėl apsaugomųjų veiksmų (evakavimo, skydliaukės blokavimo jodu, laikinojo perkėlimo ir kita) taikymo. RSC vykdo žmonių apšvitos, kaip visuomenės sveikatos rizikos veiksnio, stebėseną planuojamose, esamose ir avarinėse apšvitos situacijose. Vykdant gyventojų apšvitos stebėseną vertinama, kokią apšvitą dėl maiste, geriamajame vandenyje, ore bei kituose aplinkos komponentuose esančių gamtinių ir dirbtinių radionuklidų patiria gyventojai. RSC t. p. koordinuoja privalomąjį radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymą ir neformalųjį radiacinės saugos ugdymą, leidžia leidinius, kuriuose pateikiama gyventojams aktuali informacija.

2022 dirbo 60 darbuotojų.

Radiacinės saugos centro parengtas leidinys

Radiacinės saugos centro kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu organizuojamos pratybos

3267

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką