radioaktyvioji pusiausvyra

radioaktyvióji pusiáusvyra, dviejų radioaktyviųjų medžiagų pusiausvyra, kai pirmosios ir iš jos susidarančios antrosios medžiagos branduolių radioaktyviojo skilimo konstantoms λ1 ir λ2 galioja sąlyga λ1 << λ2, t. y. pirmoji medžiaga skyla daug lėčiau už antrąją. Esant radioaktyviajai pusiausvyrai pirmosios medžiagos branduolių skaičius N1 yra beveik pastovus, o antrosios medžiagos branduolių N2 susikaupia tiek, kad jie skyla tokiu pačiu greičiu kaip ir susidaro iš pirmosios medžiagos. Radioaktyvioji pusiausvyra reiškiama formule: d N 2 d t {nitalic{d} N_{2}} over {nitalic{d}t}  = λ1N1 – λ2N2. Esant pusiausvyrai N2 = const. ir d N 2 d t {nitalic{d} N_{2}} over {nitalic{d}t}  = 0, todėl N1λ1 = N2λ2, taigi pirmosios ir antrosios medžiagos suskylančių branduolių per laiko tarpą skaičius yra vienodas.

556

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką