radioaktyviosios medžiagos

radioaktỹviosios mẽdžiagos, medžiagos, kurios naudojamos dėl jų radioaktyvumo. Radioaktyviųjų medžiagų taikymo sritys: energetika (branduolinė energetika), transportas (laivo branduolinis reaktorius, vežamų medžiagų nuotolinė patikra), kosmonautika (kosminių aparatų radioizotopiniai šildytuvai), pramonė (gaminių storio, tankio, cheminės sudėties matuokliai, statinio elektros krūvio neutralizatoriai, gama ir neutroninė radiografija, suvirinimo siūlių patikra, radioaktyvusis karotažas), žemės ūkis (vabzdžių sterilizavimas), buitis (švytintys ciferblatai, dūmų jutikliai), medicina (diagnostika, spindulių terapija), moksliniai tyrimai, karyba (branduolinis ginklas). Radiacinėje saugoje prie radioaktyviųjų medžiagų priskiriamos visos medžiagos, kuriose yra vienas arba daugiau radionuklidų ir kurių savitasis aktyvumas viršija nustatytą dydį. Tokios radioaktyviosios medžiagos dėl skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės yra pavojingos organizmui. Radioaktyviosios medžiagos gaunamos iš radioaktyviųjų mineralų, t. p. vykdant dirbtines branduolines reakcijas dalelių greitintuvuose ir kituose įrenginiuose. Aplinkoje dažniausiai pasklinda branduolinio kuro ciklo metu ir per branduolinio ginklo bandymus.

810

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką