radioaktyviosios šeimos

radioaktỹviosios šemos, radioizotopų grandinė, kurioje radionuklidas yra susidaręs iš prieš jį esančio (sunkesnio arba tokios pačios masės) nuklido po alfa arba beta skilimo. Radioaktyviosios šeimos prasideda pirminiu radionuklidu (jo pusėjimo trukmė yra didžiausia) ir baigiasi stabiliuoju nuklidu. Žinomos trys gamtinių radioizotopų šeimos: urano (pirminis radionuklidas U 92 238 nitalic{U} lsup{238} lsub{92} ), torio (pirminis radionuklidas Th 90 232 nitalic{Th} lsup{232} lsub{90} ) ir aktinio (pirminis radionuklidas Ac 89 227 nitalic{Ac} lsup{227} lsub{89} ) ir ketvirtoji dirbtinių radionuklidų neptūnio radioaktyvioji šeima (pirminis radionuklidas Np 93 237 nitalic{Np} lsup{237} lsub{93} ). Gamtinės radioaktyviosios šeimos baigiasi stabiliais švino izotopais, pvz., urano – Pb 82 206 nitalic{Pb} lsup{206} lsub{82} , torio – Pb 82 208 nitalic{Pb} lsup{208} lsub{82} , aktinio – Pb 82 207 nitalic{Pb} lsup{207} lsub{82} . Neptūnio radioaktyvioji šeima baigiasi stabiliu bismuto izotopu Bi 92 238 nitalic{Bi} lsup{238} lsub{92} . Tarp tos pačios radioaktyviosios šeimos narių nusistojus radioaktyviajai pusiausvyrai, radionuklidų susidarymo ir skilimo sparta susilygina ir jų kiekis ilgą laiką išlieka beveik pastovus – labai lėtai mažėja (t. p. mažėja ir pirminio radionuklido kiekis). Jei pirminio radionuklido pusėjimo trukmė yra daug didesnė už visų nestabiliųjų antrinių radionuklidų pusėjimo trukmes, visų radioaktyviųjų šeimų radionuklidų skilimo aktyvumas yra vienodas. Ilgalaikė radioaktyvioji pusiausvyra paaiškina sparčiai skylančių radionuklidų, pvz., polonio, protaktinio, buvimą gamtoje.

406

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką