radioaktyvùmas, kai kurių laisvųjų atomo branduolių ir nuklidų savybė savaime suskilti sukuriant elementariąsias daleles (pvz., elektronus, neutronus) arba branduolio fragmentus. Radioaktyvumo rūšys pateikiamos lentelėje. Žinoma daugiau kaip 3000 radionuklidų,iš jų apie 300 gamtiniai, kiti – dirbtiniai. Gamtinių radionuklidų radioaktyvumas vadinamas natūraliu radioaktyvumu, dirbtinių – dirbtiniu radioaktyvumu. Dažniausiai radioaktyviojo skilimo produktai t. p. yra radioaktyvūs ir jų skilimas tęsiasi tol, kol pasiekiamas stabilus branduolys. Tokiu atveju vyksta radioaktyviojo skilimo grandinėlė (radioaktyviosios šeimos). Cheminio elemento vietą periodinėje elementų sistemoje po kiekvieno radioaktyviojo virsmo nusako radioaktyviojo poslinkio dėsnis. Tarptautinės vienetų sistemos (SI) radioaktyvumo vienetas yra bekerelis, nesisteminiai vienetai – kiuris ir rezerfordas. Radioaktyvumo atradimas lėmė mokslo ir technikos spartą, leido branduolinę energiją pradėti naudoti energetikoje, pramonėje. Urano radioaktyvumą 1896 atrado A. H. Becquerelis, 1899 E. Rutherfordas sudarė pirmąją radioaktyvumo rūšių sistemą. Pirmoji radioaktyvumo sąvoką pradėjo vartoti M. Curie.

branduolio dalijimasis

branduolio skilimas

Lent. Radioaktyvumo rūšis
skilimo rūšis branduolio krūvio pokytis ΔZ masės skaičiaus pokytis ΔA procesas
alfa skilimas –2 –4 branduolys spinduliuoja α dalelę
beta minus (β) skilimas +1 0 branduolys spinduliuoja elektroną ir elektroninį antineutriną
beta plius (β+) skilimas –1 0 branduolys spinduliuoja pozitroną ir elektroninį neutriną
dvigubasis beta skilimas +2 0 branduolys spinduliuoja 2 elektronus ir 2 elektroninius antineutrinus
elektrono pagava –1 0 branduolys pagauna atomo elektroną ir spinduliuoja elektroninį neutriną
dviguboji elektrono pagava –2 0 branduolys pagauna 2 atomo elektronus ir spinduliuoja 2 elektroninius neutrinus
neutroninis skilimas –1 0 branduolys spinduliuoja neutroną
protoninis skilimas –1 –1 branduolys spinduliuoja protoną
dvigubasis protoninis skilimas –2 –2 branduolys spinduliuoja 2 protonus
klasterinis skilimas (A–A1) + (A1, Z1) (Z–Z1) + (A1, Z1) branduolys spinduliuoja mažesnį arba didesnį už alfą dalelę branduolį (A1, Z1)
savaiminis dalijimasis apie Z/2 apie A/2 branduolys skyla į du arba daugiau mažesnių branduolių ir kitas daleles
izomerinis virsmas 0 0 metastabilioje būsenoje esantis branduolys spinduliuoja didelės energijos fotoną
vidinė konversija 0 0 branduolio sužadinimo energija perduodama išlaisvinamam atomo elektronui
vidinis porų kūrimas 0 0 branduolio sužadinimo energija perduodama sukuriamai elektrono ir pozitrono porai

810

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką