savaiminis alfa dalelės išspinduliavimas iš radioaktyviojo atomo branduolio per branduolio skilimą

radioaktyvùmas, kai kurių laisvųjų atomo branduolių ir nuklidų savybė savaime suskilti sukuriant elementariąsias daleles (pvz., elektronus, neutronus) arba branduolio fragmentus. Radioaktyvumo rūšys pateikiamos lentelėje. Žinoma daugiau kaip 3000 radionuklidų,iš jų apie 300 gamtiniai, kiti – dirbtiniai. Gamtinių radionuklidų radioaktyvumas vadinamas natūraliu radioaktyvumu, dirbtinių – dirbtiniu radioaktyvumu. Dažniausiai radioaktyviojo skilimo produktai t. p. yra radioaktyvūs ir jų skilimas tęsiasi tol, kol pasiekiamas stabilus branduolys. Tokiu atveju vyksta radioaktyviojo skilimo grandinėlė (radioaktyviosios šeimos). Cheminio elemento vietą periodinėje elementų sistemoje po kiekvieno radioaktyviojo virsmo nusako radioaktyviojo poslinkio dėsnis.

Tarptautinės vienetų sistemos (SI) radioaktyvumo vienetas yra bekerelis, nesisteminiai vienetai – kiuris ir rezerfordas. Radioaktyvumo atradimas lėmė mokslo ir technikos spartą, leido branduolinę energiją pradėti naudoti energetikoje, pramonėje. Urano radioaktyvumą 1896 atrado A. H. Becquerelis, 1899 E. Rutherfordas sudarė pirmąją radioaktyvumo rūšių sistemą. Pirmoji radioaktyvumo sąvoką pradėjo vartoti M. Curie.

1

810

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką