Rafałowicziaus knygynas ir leidykla

Rafałowicziaus knygyno ir leidyklos knyga

Rafałowicziaus knygynas ir leidykla (Rafalòvičiaus knygýnas ir leidyklà), privatus knygynas ir leidykla, veikę 1826–63 Vilniuje. Steigėjas – R. Rafałowiczius Dajenas. Po jo mirties nuo 1849 įstaigai vadovavo jo žmona S. Dajen. Nuo 1833 iki 1846 išleido apie 150 veikalų: istorinių ir religinių knygų, mokslo populiarinamosios literatūros, vadovėlių, iš jų – ir T. Narbuto veikalų. Su knygyno ženklu 1846–59 pasirodė keli populiarūs maldynai, giesmynas, elementorius Moksłas skaityma raszta lietuwiszka dieł mazu wayku 1852–53, du leidimai). Reikšmingiausias leidinys – L. A. Jucevičiaus Lietuva, jos senovės paminklai, buitis ir papročiai (Litwa pod względem starożytnych zabytków i zwyczajów 1846). Savo leidinius spausdino Rommo spaustuvėje, Zawadzkio spaustuvėje, A. Marcinowskio spaustuvėje Vilniuje. Vienas pirmųjų leidėjų Lietuvoje mokėjo autoriams autorinį atlyginimą. Rafałowicziaus knygynas buvo asortimentinė knygų parduotuvė (labai didelio pasirinkimo, įvairaus turinio ir tipo spaudiniai, leidžiami įvairių leidėjų). Apie parduodamus spaudinius informavo leidyklos leidžiami knygų prekybos katalogai (1839, 1846, 1848 ir kitais metais). 19 amžiaus 7 dešimtmečio pradžioje knygynui tapus A. Syrkino (Syrkino spaustuvė) nuosavybe neparduoti bendrovės leidiniai 1865 buvo pervežti į Varšuvą, ten per 1866 gaisrą sudegė.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką