Vilpišáuskas Ramūnas 1972 03 26Mičiurinsk, lietuvių ekonomistas, politologas. Dr. (social. m., 2000).

Išsilavinimas ir veikla

1995 baigė Vilniaus universitetą (tarptautinę ekonomiką ir tarptautinius santykius), 1996 – Lancasterio (Didžioji Britanija) universitetą (tarptautinius santykius ir strategiją). 1998–99 stažavo Kolumbijos universitete, 2003 – Carletono universitete Otavoje, 2010 – Švedijos institute Stokholme. Nuo 1996 dėsto Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute, 2009–19 instituto direktorius; profesorius (2010). 2002–03 dar dėstė Syracuse’o universitete (Niujorko valstija), 2004 – Carletono universitete (Kanada) ir Toronto universitete. Nuo 2020 yra Jean Monnet Chair (pedagoginės pareigos universiteto profesoriams, besispecializuojantiems su Europos Sąjunga susijusiose studijose) profesorius. 1997–2004 dirbo Lietuvos laisvosios rinkos institute, 1999–2003 – Europos komitete prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 2001–04 – Atviros Lietuvos fonde (2002–04 jo valdybos narys).

Ramūnas Vilpišauskas

2004–09 Lietuvos Prezidento patarėjas Europos Sąjungos, ekonominės ir socialinės politikos klausimais (2006–09 Prezidento patarėjų koordinatorius).

2003–04 Lietuvos politologų asociacijos prezidentas, 2010–16 ir nuo 2021 Valstybės pažangos tarybos narys, nuo 2022 Europos politikos instituto Berlyne akademinės tarybos narys.

Aktyviai dalyvauja Lietuvos ir užsienio institucijų inicijuojamuose mokslo tyrimų projektuose. Skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose, skirtose regioninės integracijos ir viešosios politikos pokyčių tematikai.

Mokslinė veikla

2003–04 Lietuvos politologų asociacijos prezidentas. Mokslinės veiklos pagrindinės sritys – Europos ekonominė ir politinė integracija, globalizacija, regionizmas, tarptautinė politinė ekonomija, politikos analizė, viešoji politika ir valstybės vaidmuo. Paskelbė daugiau kaip 60 mokslinių straipsnių Lietuvoje ir užsienyje.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Integracija Europoje: Baltijos šalys ir Europos Sąjunga (2001), Europos Sąjungos vidaus rinka ir Lietuva. Integracija ir jos ekonominės pasekmės (2003), su kitais – Europos Sąjunga: enciklopedinis žinynas (1999 32008), Lietuvos integracija į Europos Sąjungą: pasiekimai ir problemos, Tarptautinių santykių dėstymas po šaltojo karo (Teaching International Relations after Cold War, abu 2000), Transatlantizmas ir Lietuvos integracija į transatlantines struktūras (Transatlanticism and Lithuania’s Integration into Transatlantic Structures 2001), Šiuolaikiniai Vidurio Europos politikos klausimai (Contemporary Questions of Central European Politics 2002), Politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos įtaka, Europos Sąjunga ir Ukraina: Lietuvos požiūris (abu 2003), Vidurio Europa po dvigubos plėtros (Central Europe Beyond Double Enlargement 2004), Kaip pasirengti konkursams į Europos Sąjungos institucijas, Lietuvos kelias į Europos Sąjungą (Lithuania’s Road to the European Union), Ko verta politika? Viešosios politikos vertinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (visi 2005), Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija? (skaitmeninė knyga), Ambicingas dešimtmetis: Lietuvos užsienio politika, 2004–2014 (abu 2015), Europos kaimynystės politika lyginamuoju požiūriu: modeliai, iššūkiai, pamokos (The European Neighborhood Policy in a Comparative Perspective: Models, Challenges, Lessons 2016; ir skaitmeninė knyga), Kritinė infrastruktūra Baltijos šalyse ir Norvegijoje: apsaugos ir komunikacijos strategijos ir praktika (Critical Infrastructure in the Baltic States and Norway: strategies and practices of protection and communication), Lietuvos narystė Europos Sąjungoje. Patirtys, tendencijos, refleksijos, Nuo greitų pergalių prie skaudžių pralaimėjimų. Lietuvos viešosios politikos atsakas į COVID-19 pandemiją ir šios krizės valdymas 2020 m. (visos trys 2021; visos trys skaitmeninės knygos).

Apdovanojimai

Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius (2004).

Ramūnas Vilpišauskas

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką