Ruškýtė Ramutė 1958 03 06Plungė, lietuvių teisininkė, teisėja.

Išsilavinimas ir veikla

Ramutė Ruškytė

1985 baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1985–90 buvo Vilniaus miesto Tarybų rajono vykdomojo komiteto Nepilnamečių reikalų komisijos atsakingoji sekretorė, 1986–90 vakarinės mokyklos teisės dėstytoja. 1990–92 Vilniaus miesto savivaldybės vyriausioji juriskonsultė, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato padėjėja, Vilniaus pedagoginio instituto vyriausioji juriskonsultė. 1992–93 vadovavo Valstybinės mokslo, studijų ir technologijų tarnybos Juridiniam, finansų ir informatikos skyriui. 1993–2001 dirbo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje (1997–99 – Teisės ir teisėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotoja, vedėja, 1999–2001 – Teisės ir teisėtvarkos departamento direktorė). 2001–02 dirbo advokate.

2001–08 dėstė Lietuvos teisės universitete (nuo 2004 Mykolo Romerio universitetas), 2015–18 – Lietuvos edukologijos universitete, 2018–19 – Vytauto Didžiojo universitete; docentė (2001).

2002–05 buvo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo Teisės departamento direktorė, 2005–14 – šio Teismo teisėja.

Nuo 2008 Eudo Citizenship-Globalcit (2008–17 Eudo Citizenship Observatory, vienas organizacijos Global Citizenship Observatory vykdomų tarptautinių projektų pilietybės ir su ja susijusiais klausimais) Lietuvos ekspertė.

2014–17 03 Lietuvos edukologijos universiteto vyriausioji teisininkė. 2017 03–05 dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja, nuo 2017 05 yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja.

po priesaikos Lietuvos Respublikos Prezidentūroje 2017 05 29

Mokslinė veikla

Mokslinių darbų pagrindinės sritys: konstitucinė teisė (nuosavybės, ūkinės veiklos, informacijos, religijos konstitucinės laisvės), administracinė teisė (socialiniai, sveikatos, pilietybės klausimai). Paskelbė daugiau kaip 20 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose.

Knygos

Parašė (su kitais) knygas Civilinė teisė. Bendroji dalis (tomas 1 2004 22006), Religinės laisvės teisiniai aspektai (Legal Aspects of Religious Freedom, su kitais, 2008, anglų kalba), Šiuolaikinės konstitucinės justicijos tendencijos: nacionalinės ir tarptautinės teisės santykis (2014), vadovėlį aukštosioms mokykloms Civilinė teisė. Bendroji dalis (2007 22008), mokslo studiją Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas: pirmieji dešimt galiojimo metų (2013).

2005–11 teikė pasiūlymus ir pastabas dėl Kanonų teisės kodekso (2012) vertimo į lietuvių kalbą.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką