Karmalãvičius Ramutis 1952 05 17Jieznas, lietuvių literatūrologas. Dr. (hum. m.; filol. m. kand. 1987). 1978 baigė Vilniaus universiteto Kauno vakarinį fakultetą (lietuvių kalbą ir literatūrą). 1981–2009 dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute (iki 1990 Lietuvių kalbos ir literatūros institutas). 1993–97 dėstė Vytauto Didžiojo universitete, 1998–2001 Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedros vedėjas; docentas (1993). 1999 įkūrė žurnalą Respectus philologicus, redaktorius (iki 2001).

Ramutis Karmalavičius

Veikalai

Išleido knygas Zigmas Kuzmickis (su T. Bukauskiene, 1991), Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė (1992), Kūrybos ontogenezės pajauta XIX amžiaus pabaigos lietuvių raštijoje: Problemos ekspozė (2000), Naujovėms gimstant: Lietuvių literatūra XIX–XX amžių sandūroje (2000, apie A. Krikščiukaitį-Aišbę, M. Šikšnį, I. Šeinių, K. Puidą, J. Savickį), Žvilgsnis į „Žvilgsnius“. 1946–1948 (2004). Parengė S. Kymantaitės-Čiurlionienės Raštus (5 t. 1986–99), E. Steponaičio poezijos Rinktinę (1988), Z. Kuzmickio kūrybos rinktinę Tikėjęs gimtuoju žodžiu (1991), fotografuotinį žurnalo Literatūros lankai leidimą (1998), mokslinės konferencijos pranešimų rinkinį Ignas Šeinius: prozininkas, dramaturgas, politikas (2001). Parengė ir išleido savo kūrybos raštus (Ne)rinktiniai kritikos raštai (6 dalys, 2021–23).

1640

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką