ránginė koreliãcija, X ir Y stochastinio ryšio požymių apibūdinimas naudojant atsitiktinių vektorių imties (X1Y1), … (XnYn) elementų rangus. Absoliučiai tolydžiųjų skirstinių atveju imties X1, …, Xn, nario Xi rangu Ri vadinamas to nario eilės numeris variacinėje eilutėje. Dažniausiai naudojami Spearmano ir Kendallio ranginiai koreliacijos koeficientai. Spearmano ranginis koreliacijos koeficientas rS apibrėžiamas kaip (XiYi) porų R1i ir R2i rangų Pearsono empirinis koreliacijos koeficientas. Praktiniams skaičiavimams naudojama supaprastinta formulė: stebėjimai (XiYi) išdėstomi taip, kad Yi sudarytų didėjančią seką. Pažymėjus x‑ų rangų eilutę R1, …, Rn, tada rs = 1 –  6 n ( n 2 1 ) i = 1 n {6} over {n( n^{2}`-`1)} sum from{i=1} to{n}` (Ri – i)2. Pažymėjus In inversijų (inversija – kiekvienas atvejis, kai didesnis elementas parašomas prieš mažesnį) skaičių eilutėje R1, …, Rn atsitiktinis dydis rK = 1 –  4 I n n ( n 1 ) {4 I_{n}} over {n(n`-`1)} vadinamas Kendallio ranginiu koreliacijos koeficientu (jį galima apskaičiuoti ir kitu būdu, nenaudojant rangų). Poros (XiYi) ir (XjYj) vadinamos suderintomis (nesuderintomis), jei skirtumų (Xj – Xi) ir (Yj – Yi) ženklai sutampa (skiriasi). Tada rK yra suderintų ir nesuderintų porų skaičių skirtumas, dalintas iš bendro porų skaičiaus n(n – 1) / 2. Jei Y linkę įgyti didesnes (mažesnes) reikšmes, kai X įgyja didesnes reikšmes, tai ranginiai koreliacijos koeficientai linkę įgyti teigiamas (neigiamas) reikšmes. Jei atsitiktiniai dydžiai X ir Y nepriklausomi, tai rS ir rK įgyja artimas nuliui reikšmes. Jei Y yra neatsitiktinė didėjanti (mažėjanti) X funkcija, tai koeficientai lygūs 1 (–1). Ranginės koreliacijos sąvoka apibendrinama ir daugiau kaip 2 požymių skaičiui.

1024

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką