ránginiai kritèrijai, stebėjimų rangais grindžiami kriterijai statistinėms hipotezėms tikrinti. Absoliučiai tolydžiųjų skirstinių atveju imties X1, …, Xn nario X rangas Ri yra to nario eilės numeris variacinėje eilutėje. Kai skirstiniai nebūtinai absoliučiai tolydūs, tai imties nario Xi rangas apibrėžia to nario ir su juo sutampančių narių pozicijų variacinėje eilutėje aritmetinis vidurkis. Ranginiai kriterijai naudojami homogeniškumo, nepriklausomumo, atsitiktinumo hipotezėms tikrinti. Nepriklausomų k imčių homogeniškumo (skirstinių lygybės) hipotezė dažniausiai tikrinama naudojant Wilcoxono–Manno–Whitney rangų sumos (k = 2), Kruskalio‑Walliso (k > 2) ranginius kriterijus, o homogeniškumo (k‑mačių atsitiktinių vektorių komponenčių skirstinių lygybės) k nepriklausomų imčių hipotezė – naudojant Wilcoxono žymėtųjų rangų (k = 2), Friedmano (k > 2) ranginius kriterijus. Atsitiktinių dydžių nepriklausomumo hipotezė tikrinama naudojant Spearmano, Kendallio ranginius nepriklausomumo kriterijus, atsitiktinumo hipotezė – naudojant Kendallio, Spearmano, Bartelso–von Neumanno ir kitus ranginius atsitiktinumo kriterijus.

1024

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką