„Rankpelnis“, Didžiosios Britanijos lietuvių laikraštis, leistas 1907–23 Bellshillyje.

Dažnumas

Dvisavaitinis, 1909–10 ir nuo 1915 savaitinis.

Leidėjai

Iki 1920 leido Lietuvių socialistų sąjunga Didžiojoje Britanijoje, 1920–22 – Lietuvos komunistų sąjunga Didžiojoje Britanijoje, 1922 – Didžiosios Britanijos komunistų partijos lietuvių skyrius.

Straipsnių tematika

Iš pradžių buvo švietėjiškos krypties, vėliau, ypač V. Kapsuko redaguojamas, tapo revoliucinis.

Priedai

Leido priedą Širšės (1909–11).

Redaktoriai

Redaktoriai: K. Jurgelionis (1907–08), V. Rudaitis (1908–09), J. Šepetys (1909–13), J. Čerkevičius (1913–14), P. Plaušinis (1914–15), V. Kapsukas (1915–16), J. Steponaitis (1916–17), I. Dagilis‑Mauragas (1917–20), K. Daugirdas (1920–22), J. Merkevičius (1922–23).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką