Rãši, tikr. Šlomo Icchaki 1040Troyes 1105Troyes, vienas svarbiausių judėjų Biblijos ir Talmudo komentatorių. Akronimas Raši dažniausiai aiškinamas Izraelio mokytojas (Raban šel Israel). Patikimų Raši biografijos duomenų yra mažai, jo gimimas ir gyvenimas apipinti legendomis. Žinoma, kad Raši tėvai kilę iš mokytų žydų šeimų. Yra šaltinių, kuriuose teigiama, kad Raši kilęs iš karaliaus Dovydo giminės, nors pats apie tai neužsimena. Raši studijavo Wormse pas garsius žydų mokslininkus (sinagoga, kurioje Raši mokėsi, veikė iki II pasaulinio karo ir buvo vadinama Raši sinagoga). Po studijų grįžo į Troyes, čia įkūrė egzegetinę hebrajų Biblijos (Tanacho; judaizmas) mokyklą.

Raši parašė komentarus beveik visiems Babilonijos Talmudo veikalams ir hebrajų Biblijai (išskyrus Metraščių knygas), itin reikšmingi jo komentarai Penkiaknygei. Kurie komentarai rašyti Raši, kurie mokinių (manoma, kai kurių autorė gali būti viena iš 3 jo dukterų), vienos mokslininkų nuomonės nėra.

Raši komentarai tapo visos judėjų halachinės (halacha) sistemos ir mistikos pagrindu. Daug komentarų paremta rabinistiniais šaltiniais, bet Raši tvirtino, kad jo komentarai yra įkvėpti ne žydų išminčių ar jų tradicijos, o gauti iš dangaus. Komentuodamas Talmudo veikalus Raši eilutė po eilutės aiškina kiekvieną žodį, sakinio struktūrą, dažnai papildydamas jį skyrybos ženklais. Raši lygino Talmudo veikalų rankraščius ir sprendė, kuris jų tinkamiausias. Jis siekė pabrėžti tiesioginę reikšmę, bet svarbiausias Raši komentarų bruožas yra pažodinės ir alegorinės reikšmių derinimas. Savo komentarais Raši dažnai prieštarauja anksčiau įsitvirtinusiam halachiniam aiškinimui. Juose gausu ir filologinių pastabų. Remdamasis aramėjiškais Biblijos vertimais Raši dažnai pateikia aramėjiškų žodžių etimologiją. Komentaruose gausu pastabų apie sintaksę, gramatiką, aiškinamos sinoniminių žodžių reikšmės. Yra užuominų apie gyvenamojo laikotarpio įvykius (pvz., žydų persekiojimą), svarstymų kristologine tematika. Raši sukūrė liturginės poezijos Selichot (joje kalbama apie atgailą), skirtos Wormse išžudytiems žydams ir sunaikintoms didžiosioms jo apylinkių ješivoms atminti.

Raši egzegetinį metodą plėtojo jo mokiniai ir šalininkai, jie suklasifikavo Raši komentarus į Tanacho, Talmudo ir responsas (jas išleido knygomis Rojaus knyga, Nuorodų knyga, Raši Sidur). Raši egzegetiniams komentarams parašyta virš 200 komentarų, garsiausias jų – Josefo ben Efraimo Karo (1488–1575) Šulchan Aruch. Raši laikomas vienu įtakingiausių halachos autoritetų (nors pats nesiekė kurti halachinių taisyklių). Beveik visi Tanacho ir Babilonijos Talmudo leidimai yra su Raši komentarais. Savaitiniai Biblijos skaitiniai sinagogoje skaitomi kartu su Raši komentarais. Pirmasis leidinys hebrajų kalba (1475) buvo Penkiaknygė su Raši komentarais. 15 a. Raši veikalai pradėti versti į kitas kalbas. Jie turėjo įtakos krikščionių egzegetams.

2182

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką