Rasinės diskriminacijos panaikinimo konvencija

Rãsinė diskriminãcijos panaiknimo konveñcija, Tarptautnė konveñcija dėl vis fòrmų rãsinės diskriminãcijos panaiknimo (angl. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD), Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1965 12 21 Niujorke priimtas tarptautinės teisės dokumentas, įpareigojantis valstybes užtikrinti visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimą. Įsigaliojo 1969 01 04. Tekstas priimtas anglų, ispanų, kinų, prancūzų ir rusų kalbomis, Konvenciją sudaro 25 straipsniai. 2022 pradžioje prie Konvencijos buvo prisijungusios 182 valstybės.

Konvencijos tikslas

Priimdamos šią Konvenciją valstybės įtvirtino rasinės diskriminacijos draudimą ir pasmerkė kolonializmą, rasinę segregaciją ir apartheidą. Konvencija įpareigoja valstybes panaikinti rasinę diskriminaciją ir skatinti visų rasių tarpusavio supratimą, t. p. reikalauja, kad neapykantą kurstančią kalbą ir narystę rasistinėse organizacijose valstybės narės pripažintų nusikaltimu. Konvencijoje rasine diskriminacija laikomas bet kokių skirtumų ir išimčių darymas, pagrįstas rasės, odos spalvos, giminės, tautybės ar etninės kilmės požymiais, siekiant panaikinti arba apriboti pripažintas žmogaus teises ir pagrindines laisves bei neleisti vienodai naudotis jomis arba jas realizuoti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje ar kurioje kitoje visuomenės gyvenimo srityje. Rasine diskriminacija nelaikomos ypatingos priemonės (kartais dar vadinamos pozityvia diskriminacija), kuriomis siekiama, kad visi žmonės galėtų vienodai naudotis žmogaus teisėmis.

Tarptautinio Teisingumo Teismo posėdis, kuriame nagrinėjamas Kataro pareiškimas, kad Jungtiniai Arabų Emyratai imdamiesi veiksmų prieš Kataro piliečius pažeidė Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (Haga, 2019)

Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas

Konvencijos įgyvendinimą prižiūri, valstybių periodines ataskaitas svarsto ir geriau įgyvendinti šią Konvenciją padedančias išsamias pastabas teikia Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetas, sudarytas iš 4 m, kadencijai (pusė narių renkami kas 2 m.) renkamų 18 nepriklausomų žmogaus teisių ekspertų (kiekviena valstybė narė į Komitetą gali pasiūlyti po vieną savo pilietį). Visos valstybės narės privalo teikti Komitetui reguliarias ataskaitas, kuriose būtų išdėstytos Konvencijos įgyvendinimui skirtos teisės aktų leidybos, teisminės, politikos ir kitos priemonės. Pirmoji ataskaita turi būti pateikta per metus nuo Konvencijos įsigaliojimo toje valstybėje, vėliau ataskaitos turi būti teikiamos kas 2 m. arba Komiteto prašymu.

Rasinės diskriminacijos panaikinimo konvencija Lietuvoje

Rasinės diskriminacijos panaikinimo konvenciją 1998 11 10 (įsigaliojo 1999 01 09) Lietuva ratifikavo be išlygų, todėl ji Lietuvoje galioja be išimčių ar apribojimų.

-Rasinės diskriminacijos konvencija

3242

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką