„Raudonasis artojas“

„Raudonasis artojas“, Baltarusijos komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto laikraštis, leistas 1927–37 Minske lietuvių kalba.

Dažnumas

Ėjo du kartus per mėnesį, 1928–30 – kas savaitę, 1930 – du kartus per savaitę.

Sklaida

Išėjo 619 numerių. Skirtas SSRS gyvenantiems lietuvių valstiečiams ir darbininkams. Platintas nelegaliai ir Lenkijos okupuotame Vilniaus krašte.

Bendradarbiai

Bendradarbiavo Z. Angarietis, A. Bernotas, A. Bimba, I. Gaška, J. Maniušis, L. Prūseika ir kiti.

Redaktoriai

Redagavo A. Niedvaras, A. Jakševičius, F. Vaišnoras, J. Stankus (Kasperaitis), J. Stašelis, K. Preikšas.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką