pastatas, kuriame veikė Rautenbergo spaustuvė (Karaliaučius)

Ráutenbergo spaustùvė, Mažosios Lietuvos poligrafijos įmonė. Veikė 1856–1944 Karaliaučiuje, nuo 1949 veikia Leere (Vokietija). Įsteigė C. L. Rautenbergas (1803–73; nuo 1825 turėjo leidyklą‑knygyną Morunge, į pietryčius nuo Elbingo). Apie 1862 įmonė atiteko jo sūnui E. Rautenbergui (1826–85). Vėliau savininkai buvo A. Rautenberg (Širaitytė, vokiečių kalba Schirat), L. G. Rautenbergas (1872–1932) ir E. H. Rautenbergas (1905–82). Spaustuvė turėjo litografijos ir stereotipų skyrius, knygrišyklą, knygyną‑leidyklą ir kanceliarinių prekių krautuvę.

1875 dirbo 16, 1913 – 70, 1930 – 60, 1937 – 50 darbuotojų. 1871–1913 išspausdino 16 knygų ir brošiūrų lietuvių kalba: Prūsijos–Prancūzijos karo istoriją (1871), Vokietijos baudžiamąjį kodeksą (1871), karinį statutą (1872), lietuvių karių giesmyną (1872), F. Kuršaičio iš vokiečių kalbos išverstas burteles, Ryrų Prūsijos generalinio superintendento pamokslų, skirtų mirusiųjų dienai. 1866–80 leistas F. Kuršaičio redaguojamas savaitraštis Keleiwis isz Karaliaucziaus Broliams Lietuwininkams Žines parnesząs. Rautenbergai nuolat prekiavo spaustuvės išspausdintais lietuviškais leidiniais, juos dideliais kiekiais tiekė Mažosios Lietuvos knygrišiams ir knygininkams Kaukėnuose, Klaipėdoje, Lapynuose, Pilkalnyje, Smalininkuose, Šilokarčemoje (vėliau Šilutė), Tilžėje ir Žibuose.

Įmonė sunaikinta II pasaulinio karo metu, 1944 08 per Didžiosios Britanijos aviacijos antskrydį. Po 1949 atsikūrusi spaustuvė leidžia periodiką ir literatūrą Rytų Prūsijos tematika. 1987 išspausdino A. Baranausko Anykščių šilelį (į vokiečių kalbą išvertė A. Franzkeitas).

3037

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką