reabilitãcija (lot. rehabilitatio – atgavimas, atkūrimas), neteisėtai represuotų politinių kalinių arba tremtinių pilietinių teisių atkūrimas.

Reabilitacijos procesas Lietuvoje prasidėjo Atgimimo laikotarpiu – 1989 priimtas įstatymas, kuris patvirtino LSSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo įsakus dėl asmenų, nuteistų už kai kurias veikas, reabilitavimo. 1990 atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos Aukščiausioji Taryba‑Atkuriamasis Seimas paskelbė įstatymą Dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo (1998 patikslintos kai kurios jo formuluotės). Jo pagrindu 2008 paskelbtame Lietuvos Respublikos asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatyme konstatuota, kad Lietuvos gyventojų pasipriešinimas agresijai ir okupaciniams režimams neprieštaravo nacionalinei ir tarptautinei teisei. Lietuvos gyventojai, SSRS ir Vokietijos represinių institucijų nuteisti arba įkalinti ne teismo tvarka, nubausti pagal šių šalių baudžiamuosius įstatymus arba vietos valdžios nuostatus, yra nekalti Lietuvos Respublikai ir atkuriamos jų pilietinės teisės. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai skelbiami Lietuvos kariais savanoriais ir pripažįstami jų kariniai laipsniai, apdovanojimai. Reabilitacija netaikoma padariusiems nusikaltimus žmogiškumui ir karo nusikaltėliams.

1997 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą. Norintiems formalizuoti reabilituotojo teisinį statusą išduodami pažymėjimai apie kalinimo arba kitokio represavimo laiką, kuriais jie pripažįstami esantys nekalti Lietuvos Respublikai, atkuriamos visos jų pilietinės teisės; pažymėjimai yra pagrindas gauti Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas lengvatas ir kompensacijas.

Represuotų asmenų (arba jų giminių) prašymus tiria Generalinė prokuratūra, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Teismo institucijų represuotiems asmenims pažymėjimus išduoda Aukščiausiasis Teismas, ne teismų (Ypatingojo pasitarimo) represuotiesiems – Generalinė prokuratūra, ištremtiesiems – Vidaus reikalų ministerija. 21 a. reabilitacija tęsiasi.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką