redagãvimas (pranc. rédaction < lot. redactus – sutvarkytas), leidybos, kino, radijo ir televizijos produkcijos gamybos proceso sudėtinė dalis. Teksto, vaizdų ar garso tikrinimas ir taisymas dalykiniu, moksliniu, meniniu, literatūriniu, kalbiniu, stilistiniu ir techniniu požiūriu. Redagavimą atlieka redaktorius kūrybiškai dirbdamas su autoriumi. Spaudos leidinių redagavimo svarbiausi etapai: susipažinimas su rankraščiu, rankraščio recenzavimas, teksto taisymas, derinimas su autoriumi, teksto skaitymas po redagavimo ir maketavimo, teksto skaitymas po korektoriaus.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką