Regimanta Stankevičienė

Stankẽvičienė Regimanta 1953 05 23Jonučiai, lietuvių dailėtyrininkė. Dr. (hum. m.; 2010).

Išsilavinimas ir veikla

Regimanta Stankevičienė

1976 baigė Lietuvos dailės institutą (meno istoriją ir teoriją). 1976–90 Lietuvos dailės instituto Kultūros paminklų sąvado rengimo grupės mokslinė bendradarbė. 1991–2001 dirbo Kultūros ir meno instituto, 2002–10 – Kultūros, filosofijos ir meno instituto Sakralinės dailės skyriuje, nuo 2010 dirba Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriuje (vyresnioji mokslo darbuotoja). 2001–22 dar dirbo Kultūros paveldo centro Kilnojamųjų objektų skyriuje vyriausiąja paminklosaugininke (skyriaus ir pareigų pavadinimai keitėsi). Dalyvauja ekspertinių komisijų (Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos, nuo 2017, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Restauravimo tarybos, nuo 2020) ir kitoje veikloje.

Tyrimų sritys ir publikacijos

Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos 17–20 a. religinė dailė ir katalikiškoji kultūra, t. p. Jėzaus, Švč. Mergelės Marijos ir šventųjų atvaizdai bei jų pagerbimas, stebuklingojo atvaizdo fenomenas. Gilinasi į Lietuvos kultūros sąsajas su Vakarų Europos tradicijomis ir procesais bei vietos kontekstų nulemtas tokių sąsajų transformacijas, tiriamojo objekto sklaidos procesus, kompleksiškai taiko istoriografinį, ikonografinį, ikonologinį, formalųjį ir lyginamąjį metodus. Nuo 1991 dalyvauja rengiant daugiatomį mokslo leidinį Lietuvos sakralinė dailė, skirtą Vilkaviškio (1996–2007) ir Šiaulių (nuo 2011) vyskupijų dailės paveldui; yra jo mokslinė redaktorė, tekstų autorė, kelių tomų sudarytoja. Svarbiausi mokslo veikalai: monografija Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje (2017), parodos knyga Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje (2021), studija Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“: tyrimai, restauravimas (2008). Sudarė leidinių: Menotyra, 1996, nr. 21, Menotyra, 2011, tomas 18, nr. 1, Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia. Architektūra ir sakralinės dailės vertybės (su G. M. Martinaitiene, 2003), Meno istorijos studijos, 2022, tomas 11, 12 (su Skirmante Smilingyte-Žeimiene). Kuravo parodą Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas. Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje (2019). Paskelbė kelis šimtus straipsnių mokslo ir enciklopediniuose leidiniuose, kataloguose ir populiariojoje spaudoje (vyrauja naujai atskleistus kultūros paveldo objektus, išskirtas jų grupes ar naujus duomenis pristatančios publikacijos).

Apdovanojimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2022).

2972

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką