Laukaitýtė Regina 1959 09 11Marijampolė, lietuvių istorikė. Dr. (hum. m.; ist. m. kand. 1988).

1983 baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Nuo 1989 dirba Lietuvos istorijos institute (iki 1990 Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institutas).

Tiria vienuolijų raidą, Lietuvos Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčių, religinių ir tautinių mažumų 20 a. istoriją, stalinizmo laikotarpį. Vilniaus universiteto mokslo leidinio Religija ir kultūra redakcinės kolegijos narė (nuo 2008).

Monografijos: Lietuvos vienuolijos: X a. istorijos bruožai (1997), Stačiatikių Bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje (2003), Lietuvos Bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941–1944) (2010), Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolijos šaka Amerikoje (2012).

Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose paskelbė daugiau kaip 20 straipsnių. Spaudai parengė knygas: J. Staugaičio Mano atsiminimai (1995), Panevėžio vyskupija (su V. Jogėla, 1998), P. Bieliausko Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas (2004), Lietuvių katalikų akademijos metraščio dalį 27 tomo: 1940–1942 m. dokumentai apie kunigo Mykolo Krupavičiaus memorandumus valdžios institucijoms (2005), P. Bieliausko Vilniaus dienoraštis: 1915.XII.26–1919.XI.26 (2009).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką