Regina Varnienė‑Janssen

Varnenė‑Janssen Regina 1950 04 18Pasvalys, lietuvių bibliotekininkė, bibliografė. Dr. (social. mokslai; ped. m. kand. 1986).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1975 baigė Vilniaus universitetą (bibliotekininkystę ir bibliografiją). 1976–1988 Vilniaus universiteto mokslo darbuotoja, dėstytoja. 1988–1989 Lietuvos informacijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. 1989–1991 Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos direktorė. 1992–2011 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, Bibliografijos ir knygotyros centro direktorė, 2011–2015 Nacionalinio skaitmeninimo ir Virtualios elektroninio paveldo sistemos centro direktorė. 2012–2020 Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė, disertacijų gynimo komitetų narė, 2017–2021 šio fakulteto Bibliotekų ir informacijos organizavimo mokslinių tyrimų centro direktorė, mokslinių projektų vykdytoja.

Regina Varnienė-Janssen

1992–1996 stažavo Danijos, Italijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Nyderlandų, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos bibliotekose ir universitetuose. 1993–1997 vedė mokymus Armėnijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Kazachijos, Kirgizijos, Moldovos ir Uzbekijos bibliotekininkams.

1993–1994 mokslo darbų leidinio Bibliografijos žinios, 1995–2011 Bibliografija mokslinė redaktorė ir sudarytoja, 1992–2015 leidinio Nacionalinės retrospektyviosios bibliografijos atsakomoji redaktorė, redaktorių kolegijos pirmininkė. 2004–2021 mokslo darbų rinkinio Parlamento studijos redakcinės kolegijos narė. 2005–2015 mokslo darbų rinkinio Knygotyra redakcinės kolegijos narė.

2003–2011 Seimo sudarytų Lietuviškos spaudos atgavimo bei Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijų narė.

Narystė tarptautinėse organizacijose

Tarptautinės bibliotekų asociacijų ir institucijų federacijos (IFLA) komitetų ir sekcijų narė: 1998–2020 Bibliografinio standartinio aprašo (ISBD) peržiūros grupės, 1999–2003 Nuolatinio UNIMARC (bibliografinio ir autoritetinių įrašų formatų atnaujinimo) komiteto, 2003–2012 Bibliografijos sekcijos. 2000–2006 Tarptautinio serialinių leidinių numeracijos centro ISSN Valdybos narė. 2003–2007 Europos mokslinių bibliotekų konsorciumo (CERL) narė, 2013–2015 Europos Komisijos Autorių teisių kontaktinio komiteto Lietuvos atstovė-ekspertė, 2018–2021 Tarptautinio istorijos duomenų konsorciumo Data for History narė.

Mokslinė veikla

Mokslinių tyrinėjimų sritys: valstybinė bibliografija skaitmeniniame amžiuje, autentiškumas ir proveniencija semantiniame saityne, atvirieji susietieji duomenys bibliotekose, duomenų ir informacijos organizavimas semantiniame saityne. Paskelbė daugiau kaip 80 straipsnių Lietuvos ir užsienio moksliniuose ir profesinės paskirties leidiniuose.

Projektinė veikla

1995–1996 Bibliografijos duomenų banko (LIBIS posistemio), 2001–2002 LIBIS Elektroninių išteklių archyvo sukūrimo projektų iniciatorė ir bendraautorė. 2005–2008 Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimo (IVBIS), 2010–2012 Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtros (VEPS) projektų iniciatorė ir vadovė. 2013–2014 Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimo į elektroninę erdvę (e-klasika), 2014–2015 Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazės projektavimo ir diegimo projektų vadovė.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (su kitais, 1994), Kompiuterinių bibliografinių ir autorizuotų įrašų sudarymo metodika (su kitais, 1998), Senųjų monografinių leidinių katalogavimo taisyklės (su kitais, 2002), Funkciniai reikalavimai bibliografiniams įrašams: baigiamoji ataskaita (su kitais, 2003), Lietuviškieji slapyvardžiai (t. 1–2, su kitais, 2004), Lietuvos bibliografija. Serija C. Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos: 1832–1890 (su kitais, 2004), Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba, t. 3 1905–1917, kn. 1 ir 2 Knygos ir autoriniai smulkieji spaudiniai (su kitais, 2006), National Bibliographies in the Digital Age: Guidance and New Directions, su kitais, 2009, lietuvių kalba Valstybinė bibliografija skaitmeniniame amžiuje: patarimai ir naujos kryptys, su kitais, 2011), Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui: metodologiniai, technologiniai ir organizaciniai sprendimai (2010), ISBD: tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas: jungtinė laida (su kitais, 2013), Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazės diegimo ir naudojimo metodika (su kitais, 2014).

Sudarė knygas: V. Bulavo Idėjos virsta tikrove: darbų rinkinys (2005), Lituanistika ir kultūros politika: Parlamentinės komisijos istorija ir ataskaita (2002–2013) (su kitais, 2014).

Apdovanojimai

2002 Kultūros ministerijos premija už bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekoje.

2014 kultūros ministro suteiktas geriausio 2013 metų Lietuvos bibliotekininko vardas.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką