Regstrų ceñtras, Lietuvos valstybės įmonė, tvarkanti pagrindinius valstybės registrus ir informacines sistemas.

Veikla

Pagrindinė Registrų centro veiklos sritis – informacinių technologijų, duomenų apdorojimo ir kita su informacinėmis paslaugomis susijusi veikla. Įmonė teikia administracines, viešąsias paslaugas ir įgyvendina specialiuosius įpareigojimus kuriant, tvarkant, plėtojant valstybės registrus ir valstybės informacines sistemas.

Registrų centras tvarko pagrindinius valstybės registrus (Įgaliojimų, Juridinių asmenų, Adresų, Gyventojų, Hipotekos, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų, Sutarčių, Testamentų, Turto arešto aktų, Vedybų sutarčių registrus, Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą) ir informacines sistemas (Antstolių, Piniginių lėšų apribojimų, Juridinių asmenų dalyvių, Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros, Licencijų, Politinių partijų narių sąrašų, informacinę sistemą E. sąskaita, Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo, Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugų, Vartotojų teisių, Teismų).

Registrų centras vykdo ir komercinę veiklą – išduoda kvalifikuotus energinio naudingumo sertifikatus, atlieka individualų nekilnojamojo turto vertinimą bei kadastrinius matavimus.

Struktūra

Registrų centro kolegiali valdymo institucija – valdyba, sudaryta iš 7 narių, kuriuos 4 m. laikotarpiui skiria ir atšaukia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Įmonei vadovauja generalinis direktorius, kurį 5 m. kadencijai (tas pats asmuo gali būti skiriamas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės) skiria ir atšaukia ekonomikos ir inovacijų ministras.

Vilniuje įsikūręs Centrinis padalinys užtikrina tvarkomų registrų veiklą, projektuoja ir diegia naujas informacines sistemas, prižiūri regioninių padalinių darbą. 3 regioniniai klientų aptarnavimo centrai (Vakarų Lietuvos, Vidurio Lietuvos ir Rytų Lietuvos) užtikrina paslaugų teikimą, nustato ir įgyvendina klientų aptarnavimo kokybės standartus. Yra 50 klientų aptarnavimo vietų (jose teikiamos gyventojams ir verslui aktualios paslaugos), 10 regioninių archyvavimo, registratorių ir kadastrų tvarkytojų vietų (jose saugomi, registruojami dokumentai, tvarkomi kadastrai).

2021 pradžioje dirbo 1521 darbuotojas.

Istorija

Vyriausybės nutarimu 1997 sujungus Valstybės žemės kadastro įmonę ir Respublikinį inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biurą įkurta Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė (steigėjų funkcijos pavestos Statybos ir urbanistikos ministerijai bei Žemės ir miškų ūkio ministerijai). Ji perėmė Valstybinio žemėtvarkos instituto regioninių kadastro ir geodezijos centrų kadastro dalį bei žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą iš apskričių viršininkų administracijų. 1998–2001 įmonės steigėjo funkcijas vykdė Žemės ir miškų ūkio ministerija, 2001–17 – Teisingumo ministerija.

2003 įmonė iš Lietuvos statistikos departamento perėmė Įmonių rejestrą, buvo pavadinta Registrų centru. 2011 prie centro prijungtas Teisinės informacijos centras, 2015 – Gyventojų registro tarnyba (2000 įsteigta prie Vidaus reikalų ministerijos), 2016 – Centrinė hipotekos įstaiga.

2017 Registrų centras perduotas Susisiekimo ministerijos, kuri įmonėje atliko struktūrinę pertvarką, 2019 – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (ji nuo 2018 valstybės lygmeniu konsoliduoja informacinius išteklius) reguliavimo sričiai.

Vadovai

Registrų centro vadovai: Kęstutis Sabaliauskas (1997–2017), Saulius Urbanavičius (nuo 2018).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką