rektorãtas (lot. rectoratus), aukštosios mokyklos rektoriaus vadovaujama kolegiali patariamoji institucija.

Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai, kancleris, fakultetų dekanai ir jiems prilygintų akademinių padalinių vadovai, studentų atstovybės deleguoti nariai.

Rektoratas svarsto ir priima nutarimus organizaciniais studijų, mokslo, ūkio ir kitais klausimais, rengia aukštosios mokyklos pedagoginio krūvio normas ir kitus darbo normatyvus, koordinuoja ir kontroliuoja aukštųjų mokyklų padalinių darbą, koordinuoja aukštosios mokyklos ryšius su mokslo, studijų, verslo, pramonės ir kitomis institucijomis, teikia siūlymus senatui ir įgyvendina jo priimtus nutarimus. Rektoratas posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Posėdžio darbotvarkę nustato ir posėdžiams pirmininkauja rektorius.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką