rèktorius (lot. rector – vadovas, valdytojas), aukštosios mokyklos, dažniausiai universiteto, vadovas. Organizuoja aukštosios mokyklos veiklą ir garantuoja funkcijų įgyvendinimą, leidžia įsakymus, priima ir atleidžia darbuotojus, aukštosios mokyklos statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus, įvertinęs studentų atstovybės siūlymus teikia aukštosios mokyklos tarybai tvirtinti studijų kainą, atsako už aukštosios mokyklos finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais.

LIETUVOJE rektorių (turintį mokslo laipsnį arba esantį pripažintu menininku ir turintį pedagoginės ir vadybinės patirties) viešo konkurso būdu renka aukštosios mokyklos taryba ir skiria, jei už jį balsuoja daugiau kaip 3/5 visų tarybos narių. Pasibaigus kadencijai (5 metai) jam gali būti suteikiama teisė vieną kadenciją be konkurso eiti rektoriaus pareigas. Asmuo vėl gali būti renkamas tos pačios aukštosios mokyklos rektoriumi ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos (jei paskutinė kadencija buvo iš eilės antra). Rektorius yra senato narys pagal pareigas, bet negali būti jo pirmininku. Aukštosios mokyklos tarybos posėdyje surinkus narių balsų daugumą teisės aktų nustatyta tvarka rektorius gali būti atleistas iš pareigų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką