Cassin René (Renė Kasènas) 1887 10 05Bayonne 1976 02 20Paryžius (1987 10 05 palaikai perkelti į Panteoną), Prancūzijos teisininkas ir politikas. Žydas. Teisės, ekonomikos ir politikos dr. (1914). Moralinių ir politinių mokslų akademijos narys (1947), Britų akademijos narys (1971).

Išsilavinimas ir akademinė veikla

Aix-en-Provence’o universitete studijavo politinę ekonomiką, konstitucinę istoriją ir romėnų teisę. 1920–29 Lille’io universiteto, 1929–60 Paryžiaus universiteto teisės profesorius. 1945–60 Nacionalinės administracijos mokyklos tarybos (Conseil de l'école nationale d'administration) Paryžiuje, 1953–56 Tarptautinio administravimo mokslų instituto (International Institute of Administrative Sciences) Briuselyje, nuo 1960 Prancūzijos nacionalinio užjūrio aukštesniųjų studijų centro (Centre national des hautes- études de la France d'outre-mer) Paryžiuje pirmininkas. Skaitė paskaitas Nacionalinėje užjūrio teritorijų mokykloje (École nationale de la France d'Outre-Mer) Paryžiuje, Hagos Tarptautinės teisės akademijoje ir kitur. Prisidėjo prie teisės mokslo raidos, rašė apie sutartis, paveldėjimą, nuolatinės gyvenamosios vietos sampratą, vyrų ir moterų nelygybę civilinėje teisėje, paskelbė straipsnių apie žmogaus teises.

René Cassin (1941 Londone)

Neįgaliųjų karo veteranų teisių gynėjas

Dalyvavo Pirmajame pasuliniame kare, 1916 buvo sunkiai sužeistas. 1918–40 aktyviai dalyvavo taikos šalininkų judėjime. 1918 įkūrė Prancūzijos neįgaliųjų karo veteranų federaciją (L'Union fédérale des associations des mutilés et d'anciens combattants), iki 1940 buvo prezidentas, nuo 1940 – garbės prezidentas. 1924–38 būdamas vienas karo veteranų atstovų Tautų Sąjungoje (dalyvavo Nusiginklavimo konferencijoje) siekė pažangos nusiginklavimo srityje ir kuriant tarptautinius konfliktus padedančias spręsti institucijas. 1926 įkūrė ir iki Antrojo pasaulinio karo pradžios buvo nuolatinis Tarptautinės neįgaliųjų karo veteranų asociacijų konferencijos (Conference internationale des associations de mutilés et d’anciens combattants) pranešėjas.

Dalyvavimas Kovojančios Prancūzijos veikloje

Po 1940 06 18 Ch. de Gaulle’ės Kreipimosi į prancūzus atvykęs į Didžiąją Britaniją prisijungė prie Kovojančios Prancūzijos, tapo patarėju teisės klausimais (prisidėjo rengiant Kovojančios Prancūzijos įstatus), užėmė svarbias pareigas (1940–41 Imperijos gynimo tarybos sekretorius, 1941–43 Nacionalinis teisingumo ir visuomenės mokymo komisaras, 1943–45 Laikinosios vyriausybės Juridinio komiteto pirmininkas). 1942 Vichy režimo karinio tribunolo už maištą ir dezertyravimą iš kariaujančio krašto nuteistas mirti (bausmė neįvykdyta).

Veikla po Antrojo pasaulinio karo

R. Cassinis Prancūzijos ir Europos teismuose ėjo aukštas pareigas. 1944 11–1960 buvo Prancūzijos Valstybės tarybos vicepirmininkas, 1950–60 Hagos Arbitražo teismo pirmininkas. 1960–70 dirbo Konstitucinėje Taryboje Paryžiuje.

1945 Žydų aljanso (Alliance Israélite) Prancūzijoje (buvo sionistas, aktyviai kovojo už žydų teises), 1949–51 Tarptautinės demokratinių teisininkų federacijos (Association internationale des juristes démocrates) Prancūzijos skyriaus, 1952–56 Lyginamosios teisės aktų leidybos draugijos (Société de Législation Comparée), 1962–67 Prancūzijos tarptautinės teisės plėtros asociacijos (Association française pour le développement du droit international) prezidentas.

Veikla Jungtinėse Tautose ir Strasbūre

1945 su kitais įkūrė UNESCO, 1945–60 dalyvavo konferencijose. 1946, 1948, 1950, 1951, 1968 buvo Prancūzijos atstovas Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje. Aktyviai dalyvavo Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisijos darbe (nuo 1946 narys, 1946–55 ir 1959 vicepirmininkas, 1955–57 pirmininkas); vienas pagrindinių Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos (1948) rengėjų. Dalyvavo rengiant Europos žmogaus teisių konvenciją (1950). Strasbūre 1950 įkūrė Žmogaus teisių tarptautinį institutą (Institut International des Droits de l’Homme). Prisidėjo prie Europos Žmogaus Teisių Teismo (1959) įkūrimo (1965–68 jo pirmininkas).

grupė Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisijos narių, repetuojančių Delegatų salėje televizijos laidai Tu ir žmogaus teisės. Iš kairės į dešinę sėdi: René Cassin, Peng Chun Chang, Quincy How (Kolumbijos transliavimo tarnybos moderatorius), Eleanora Roosevelt, Charles Malik ir E. Kelen (iš Jungtinių Tautų radijo skyriaus) (1949 06 07, Niujorkas)

Knygos

Svarbiausi veikalai: Valstybinių teisių paveldėjimo samprata pagal Šveicarijos civilinį kodeksą (La Conception des droits de l’etat dans les successions d’apres le code civil suisse 1914), Gyvenamoji vieta įstatymų konflikte (Le domicile dans le conflit des lois 1930), Visuotinė deklaracija ir žmogaus teisių taikymas (La déclaration universelle et la mise en œuvre des Droits de l’Homme 1951), Vyrai pradėjo nuo nieko. Nuliūdusios Prancūzijos pabudimas 1940–1941 (Les hommes partis de rien. Le réveil de la France abbatue 1940–41 1975).

Apdovanojimas

Nobelio taikos premija (1968).

René Cassin (1941 Londone)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką