Reškutnų kautỹnės, Lietuvos partizanų ir sovietinių pajėgų kautynės 1945 04 13 Kaltanėnų valsčiaus Reškutėnų kaime.

1945 04 12 Kaltanėnų valsčiaus vykdomasis komitetas pavasario sėjos akcijai į Murmų kaimą išsiuntė 4 žmonių agitacinę brigadą, kuriai vadovavo šio valsčiaus komjaunimo sekretorius. Brigadai likus nakvoti Murmų apylinkės tarybos pirmininko namuose naktį namas buvo apsuptas ir apšaudytas į kaimą atėjusio Tigro rinktinės 50–60 partizanų būrio (vadas J. Kamarauskas slapyvardžiu Karijotas; tuo metu Reškutėnuose jo būrys buvo įsirengęs stovyklą). Komjaunimo sekretoriui ir vienam aktyvistui pavyko pabėgti į Kaltanėnus, kur apie įvykį pranešė NKVD Kaltanėnų valsčiaus poskyriui. 04 13 ryte sovietinės pajėgos (tarp jų –12 stribų ir 2 milicijos įgaliotiniai) atvyko į Murmas ieškoti partizanų. Apie 13–14 val. jie privažiavo Reškutėnus, kur nuo ankstyvo ryto laukė apie 100 (kitais duomenimis, 120–140 ar 200) partizanų pasala. Jų būrys, pasiskirstęs kaimo gyventojų namuose po 8–10 žmonių, užėmė geras pozicijas ir privažiavus priešui jį apšaudė. Susišaudymas vyko apie valandą, buvo nukauta 11 stribų ir NKVD Kaltanėnų valsčiaus poskyrio viršininkas; partizanams atiteko 2 automatai ir 6 šautuvai. Likę gyvi milicininkas ir 4 stribai atsitraukė ir pasislėpė miške (partizanai juos persekiojo apie 3 km). Reškutėnuose partizanai buvo iki 18 val. ir perspėjo gyventojus dar porą valandų neiti iš namų; pasitraukdami į mišką link Vaičiukiškės kaimo jie paliko prie kiekvieno namo durų po sargybinį, kurie po kiek laiko t. p. pasitraukė.

Reškutėnų kautynėse žuvo partizanas Leonas Petraška‑Zubras (g. 1910 Tripuckuose, Rimšės valsčius; bendražygiai jį palaidojo Daugėliškio valsčiaus Rizgūnų kapinėse), 1 partizanas buvo sužeistas. Po Reškutėnų kautynių Kaltanėnų valsčiaus stribai kovose su partizanais tapo atsargesni: iš pradžių siųsdavo žvalgus, į įtartinas vietas vieni neidavo.

Reškutėnų mūšis

P: Lietuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė (1945–1950 m.): dokumentų rinkinys = Lithuanian partisans Vytautas region Tigras unit (1945–1950) / sud. R. Kalvelienė, G. Gečiauskas ir I. Petravičiūtė Vilnius 2003. L: V. Šiaudinis Nuo arklo prie ginklo Vilnius 2008.

1443

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką