„Revizija pušč′ i perechodov zverinych v byvšem Velikom Knjažestve Litovskom“

„Revizija pušč′ i perechodov zverinych v byvšem Velikom Knjažestve Litovskom“ („Girių ir žvėrių perėjų revizija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybinių miškų (girių) 1559 aprašymo publikacija. Parengta pagal didiko Grigaliaus Valavičiaus 1559 atliktos revizijos ataskaitą (rusinų kalba) Girių ir žvėrių perėjų patikrinimo ir surašymo jo Karališkosios Malonybės valstybėje, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, rejestras, kurį jo Karališkosios Malonybės, mūsų maloningojo Pono įsakymu surašė Mstibogo seniūnas Grigalius Bagdonaitis Valavičius. Vykdant Valakų reformą 1558 12 23 Petrakavo Seime Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas pavedė G. Valavičiui pagal duotus planus patikrinti ir aprašyti visas valstybės iždui priklausančias girias (didgires) ir žvėrių perėjas (takus), nustatyti ribas tarp iždo girių ir privačių valdų, neleisti bajorams be Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo leidimo kurtis iždo giriose ar kitaip naudotis jų ištekliais. Iš giriose įsikūrusių bajorų 1559 pradžioje pareikalauta teisėto įsikūrimo įrodymų. Ataskaitos rankraštį redagavo ir parengė spaudai Vilniaus centrinio archyvo vedėjas N. Gorbačevskis su padėjėjais P. Hiltebrandtu ir J. Sproģiu, 1867 Vilniuje išleido Vilniaus archeografijos komisija. Publikacijoje prie girios rejestro pridėti iš giriose įsikūrusių valdų savininkų surinkti nuosavybės įrodymai: 109 valdovų privilegijos ir raštai Pinsko apskrities žemininkams, šlėktai, bajorams ir 176 privilegijos ir raštai iš 1554 surašytos Pinsko pilies teismo knygos Pinsko pilies teismui pateiktų Pinsko pavieto žemininkams, šlėktai ir šventikams privilegijų nuorašų rejestras. Ši publikacija – vertingas 19 a. vidurio Lietuvos ir Baltarusijos istorinės geografijos, vietovaizdžio ir kraštovaizdžio šaltinis. Paminėta didgirės (girios), miškai, dvarai, kaimai ir kitos gyvenvietės, upės, upeliai, ežerai, pelkės, pievos, privačių valdų savininkai. Lietuvos teritorijoje aprašytos Alytaus, Jurbarko, Merkinės, Nemunaičio, Perlamo, Punsko ir Veliuonos didgirės.

L: J. Totoraitis Sūduvos Suvalkijos istorija d. 1 Kaunas 1938; Z. Ivinskis Grigaliaus Valavičiaus „Girių revizija“ ir Lietuvos didžiųjų girių sunykimo priežastys / Pietinė Lietuva Grigaliaus Valavičiaus 1559 metų Lietuvos girių aprašyme: 400 metų (1559–1959) sukakčiai paminėti Čikaga 1964.

1483

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką