Rēzekne (Rzeknė), miestas Latvijos rytuose, Latgaloje, prie Rēzeknės upės; savivaldybės centras (miestas savivaldybei nepriklauso).

27 800 gyventojų (2018). Per Rēzeknę eina Rygos–Maskvos (Rusija), Varšuvos (Lenkija)–Sankt Peterburgo (Rusija) geležinkeliai ir plentai. Metalo, medienos (bendrovės Verems, Latvijas Finiers), linų apdirbimo, chemijos, popieriaus, statybinių medžiagų, maisto (malimo, alaus, mėsos) pramonė, melžimo įrenginių (bendrovė Larta 1), statybos elektrinių įrankių, virvių, žvejybos reikmenų iš sintetinio pluošto gamyba. Tarptautinės Baltijos, Latvijos dailės akademijų, Daugpilio universiteto, Rygos navigacijos instituto filialai, Rēzeknės aukštoji mokykla. Latgalos kultūros istorijos muziejus. 3 bibliotekos.

Architektūra

13 a. pilies griuvėsiai. Sakraliniai statiniai: stačiatikių Dievo Motinos Gimimo (1846, architektai D. Visconti, Ch. Bodé), katalikų Jėzaus Kristaus katedra (1904, architektas F. Wyganowskis), sentikių pamokslo namai (1906), evangelikų liuteronų Švenčiausiosios Trejybės (1938, architektas J. Cīrulis), katalikų Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios (1937). Monumentas Latgales Māra (1939, architektas L. Tomašickis, skulptorius K. Jansonas, atstatytas 1992, skulptoriai A. Jansonas, I. Folkmanas).

Istorija

Istoriniuose šaltiniuose 1285 pirmą kartą paminėta kryžiuočių pilis Rositten; apie ją išsiplėtė gyvenvietė. Pilį dažnai puldinėdavo lietuviai. Sekuliarizavus Vokiečių ordiną Rēzekne 1558 kaip užstatas perleista Abiejų Tautų Respublikai (ATR), 1561 tapo tiesiogine ATR valda. 1577–79 (per Livonijos karą) užimta Ivano IV Rūsčiojo, 1654–56 (per 1654–67 ATR ir Rusijos karą) – Aleksejaus Michailovičiaus kariuomenės. Po ATR II padalijimo 1772 atiteko Rusijai. 1773 gavo miesto teises. 1802 tapo apskrities centru. Rēzeknės plėtra paspartėjo nutiesus vieškelius į Daugpilį ir Vilnių (1836), t. p. geležinkelio linijų Varšuva–Sankt Peterburgas (1836) ir Ventspilis–Maskva (1861) ruožus. Nuo 1918 Rēzekne priklauso Latvijai. Per II pasaulinį karą (ypač per SSRS aviacijos 1944 įvykdytą bombardavimą) sugriauta daugiau kaip 65 % miesto pastatų. Atstatyta.

2271

-Rositten; -Rezekne

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką