Rmšos, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima – 3 partizanai (du broliai ir vieno jų žmona) iš Suvalkijos.

Tėvai Marijona Umbrasaitė‑Rimšienė (m. 1949) ir Motiejus Rimša (m. 1965) buvo mažažemiai, kilę iš Kvietkapušio (Kazlų Rūdos vlsč.). Sūnums Jonui ir Juozui (gimė Krūveliuose, Kazlų Rūdos vlsč.) išėjus partizanauti, tėvas buvo įkalintas, sūnus Petras su motina 1948 ištremti į Permės (1940–57 Molotov) sritį, ten motina mirė. Paleistas iš kalėjimo pas šeimą į Vidurio Uralą buvo nuvykęs tėvas; grįžo į Lietuvą.

Jonas (slapyvardis Varnas; 1914–47) partizanu tapo 1944, buvo Žalgirio rinktinės Vytauto kuopos vadas. Išduotas susisprogdino slėptuvėje Bagotosios miške, kartu žuvo žmona, buvusi partizanų ryšininkė, nuo 1946 partizanė Monika Kačergytė‑Rimšienė (slapyvardis Varnienė; g. 1918 Panemunėje, prie Kauno). Juozas (slapyvardis Baltrus; 1917–47) buvo Žalgirio rinktinės Žilvičio kuopos skyriaus vadas. Žuvo Karkliuose (Kazlų Rūdos vlsč.).

2921

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką