Ringaudas Bronislovas Songaila

Songáila Ringaudas Bronislovas 1929 04 20Klaipėda 2019 06 25Trakai (palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje), Lietuvos sovietinis veikėjas.

1952–54 priklausė Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos (komjaunimas) Centro komitetui; buvo komjaunimo organizatorius. 1953 įstojo į SSKP. 1954–56 Lietuvos komunistų partijos (LKP) Lietuvos veterinarijos akademijos biuro sekretorius. 1955 baigė šią akademiją. 1956–57 dirbo LKP Centro komitete. 1957–60 LSSR Ministrų Tarybos reikalų valdybos Žemės ūkio skyriaus vedėjas. 1960–61 LSSR žemės ūkio ministro pavaduotojas. 1961–62 LSSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas, 1962–63 I pavaduotojas ir žemės ūkio produktų gamybos ir paruošų ministras. 1962–1981 LKP Centro komiteto sekretorius, kuravo žemės ūkį; vadovavo kolūkių stambinimui, žemės ūkio gamybos centralizacijai, specializacijai, vienkiemių (vienkiemis) naikinimui, melioracijai. 1962–64 LKP Centro komiteto biuro žemės ūkio reikalams pirmininkas.

1975–81 LSSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo, 1981–85 Ministrų Tarybos, 1985–87 vėl šio prezidiumo pirmininkas, SSRS Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojas. 1987–88 LKP Centro komiteto I sekretorius. Vadovavo sąstingio (stagnacija) laikotarpio metodais, bandė riboti Sąjūdžio veiklą. Su LKP Centro komiteto II sekretoriumi N. Mitkinu sankcionavo 1988 09 28 Lietuvos laisvės lygos mitingo Vilniuje išvaikymą pasitelkus Vidaus reikalų ministerijos dalinius. Daugiausia kūrybinių sąjungų partinių organizacijų, Sąjūdžio reikalavimu ir kai kurių LKP Centro komiteto biuro narių siūlymu 1988 10 21 šio komiteto plenume iš pareigų atleistas. Kurį laiką dirbo Partijos istorijos institute.

1961–89 LKP Centro komiteto narys, 1962–88 priklausė šio komiteto biurui (1962–66 prezidiumas). 1959–90 LSSR, 1979–89 SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas.

-Ringaudas Bronislovas Songaila; -Ringaudas Songaila

L: V. Tininis Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai Vilnius 1994.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką