Rinkmų kòdeksas, kodifikuotas norminis teisės aktas, sisteminantis bei jungiantis nuostatas, reglamentuojančias Lietuvos Respublikoje vykdomus rinkimus. Priimtas 2022 07 19 Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstituciniu įstatymu, įsigaliojo 2022 09 01. Kodeksas pakeitė galiojusius Seimo rinkimų, Prezidento rinkimų, Vyriausiosios rinkimų komisijos (visi galiojo nuo 1992), Savivaldybių tarybų rinkimų (galiojo nuo 1994), Rinkimų į Europos Parlamentą (galiojo nuo 2003) ir Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (galiojo nuo 2004) įstatymus.

iš balsadėžės išpilami rinkimų biuleteniai

Struktūra ir turinys

Rinkimų kodeksą sudaro 20 skyrių (kai kurie jų turi skirsnius), kurie susideda iš straipsnių; iš viso yra 194 straipsniai. Kodeksas reglamentuoja Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų, merų rinkimų ir rinkimų į Europos Parlamentą tvarką, rinkimų politinių kampanijų finansavimo kontrolės nuostatas, t. p. nustato Vyriausiosios rinkimų komisijos bei rinkimų komisijų statusą, veiklos principus, funkcijas bei komisijų sudarymo bei darbo organizavimo tvarką.

Pirmieji Rinkimų kodekso projektai buvo parengti 2012 ir 2016 (pastarasis turėjo įtakos 2022 priimtam Kodeksui). Seimo valdyba 2021 03 17 sudarė darbo grupę (vadovas Andrius Vyšniauskas) Lietuvos rinkimų sistemos veikimo peržiūrai bei teikiamų siūlymų apibendrinimui. Kodifikuojant rinkimus reglamentuojančias teisės normas peržiūrėtas ir suderintas iki tol galiojusiuose įstatymuose įtvirtintas teisinis reguliavimas, pašalinti prieštaravimai, užpildytos teisės spragos, panaikintos pasenusios ir nebeaktualios nuostatos.

Rinkimų kodekso normų pakeitimai gali būti priimami ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma, t. y. surenkant ne mažiau kaip 85 parlamentarų balsus.

Pokyčiai rinkimų organizavime

Rinkimų kodekse suvienodintos išankstinio balsavimo dienos ir laikai – numatyta, kad visuose rinkimuose išankstinis balsavimas vyks paskutinį antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį iki rinkimų dienos (sekmadienio) nuo 7 iki 20 valandos. Seimo, Europos Parlamento daugiamandatėje rinkimų apygardoje rinkimų užstatai vienam kandidatų sąrašui sumažinti nuo 10 iki 5 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių (toliau –VMDU), savivaldos rinkimuose užstatai dėl nesuderinamų pareigų sumažinti nuo 10 iki 2 VMDU. Esant pakankamam užsienyje balsuojančių asmenų skaičiui Kodekse numatyta galimybė steigti papildomas (iki 3) Pasaulio lietuvių vienmandates apygardas (steigiant daugiau atitinkamai mažėja Lietuvoje esančių vienmandačių rinkimų apygardų skaičius).

Nebedraudžiama politinė reklama šeštadienį prieš rinkimus (ji ir toliau draudžiama rinkimų dieną). Vyriausiosios rinkimų komisijos svetainėje kandidatų biografijos, deklaracijos ir kita informacija skelbiama neribotą laiką. Kodekse nustatyta, kad vykdant agitaciją draudžiama naudotis ne tik tarnybine padėtimi, bet ir institucijos, kurioje dirbama, finansiniais ir kitais ištekliais. Valstybės, savivaldybės ir Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ar organizacijų, t. p. verslo, komercijos bei kitų privačių įstaigų ar įmonių darbuotojams draudžiama vykdyti rinkimų agitaciją tose institucijose darbo laiku, išskyrus atvejus, kai rinkimų agitacija vykdoma per darbuotojų atostogas.

Įvesta nauja sąvoka – atlygintina politinė reklama. Tai yra politinė reklama, kuri rengiama, gaminama ir (ar) skleidžiama už užmokestį arba kuriai rengti, gaminti ir (ar) skleisti naudojami finansiniai resursai, pasitelkiami įprastai tokias paslaugas atlygintinai teikiantys asmenys. Vadovaujantis Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka tokia reklama turi būti aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką