riñkos tyrmas, rinkodaros tyrimų sudedamoji dalis – sociologinis tyrimas, kurio metu renkama, apdorojama ir įvertinama informacija apie tam tikrų prekių ar paslaugų rinką, jų vartotojus. Prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas gali atlikti rinkos tyrimą pats ar patikėti jį specializuotai rinkos tyrimų įmonei. Rinkos tyrimai vykdomi taikant įvairius kokybinius ir kiekybinius rinkotyros metodus. Rinkos tyrimai apima esamų ir potencialių vartotojų (išskiriant rinkos segmentus), viešosios nuomonės (vykdant apklausas internete, elektroniniu paštu, telefonu, anketuojant, imant interviu) sociologinius tyrimus, rinkos imlumo, jos struktūros, kainų, slapto pirkėjo (atliekant kontrolinius pirkimus parduotuvėje, telefonu ar internetu) statistinius tyrimus, konkurentų analizę (tiriant konkurentų prekes ir paslaugas, jų pirkėjus, rinkos galią, kainodarą ir kitas charakteristikas), būsimųjų rinkos tendencijų prognozavimą. Vykdant rinkos tyrimus panaudojami ir pirminiai (specialiai renkami turint konkretų tikslą), ir antriniai duomenys (jau paskelbti viešai, pvz., statistiniuose leidiniuose, arba sukaupti rinkos tyrimus vykdančios įmonės duomenų bazėje). Rinkos tyrimai yra vienas svarbiausių informacijos šaltinių, kuriais remiasi įmonės, pasirinkdamos rinkodaros ir konkurencinės kovos strategiją, kad įgytų pranašumą konkurentų atžvilgiu.

1054

slaptas pirkėjas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką