Robert Alexander Nisbet

Nisbet Robert Alexander (Robertas Aleksanderis Nsbetas) 1913 09 30Los Andželas 1996 09 09Vašingtonas, Jungtinių Amerikos Valstijų sociologas. Dr. (1939).

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1936 baigęs sociologiją Kalifornijos universitete (Berkeley) 1939–43 ir 1945–53 jame dėstė, 1945 įkūrė Sociologijos fakultetą. 1953–72 dėste Kalifornijos universitete (Riversideʼe), 1953–63 universiteto rektorius. 1972–74 dėstė Arizonos universitete Tucsone, 1974–78 – Kolumbijos universitete Niujorke. 1978–86 dirbo Amerikos verslo institute (Vašingtonas).

Sociologinės idėjos

Buvo konservatyviosios sociologijos atstovas. Išskyrė sociologijos paradoksą: sociologija, savo tikslais ir politinėmis bei mokslinėmis vertybėmis būdama modernistinė, savo pagrindinėmis sąvokomis ir perspektyvomis yra artimesnė filosofiniam konservatizmui. Kritikavo karus, kaip valdžios išplėtimo priemonę, kuri naikina tradicines institucijas ir ištikimybę joms. Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą T. W. Wilsoną vadino totalitarizmo pradininku. Pabrėžė socialinių struktūrų ir teisminio suverenumo svarbą individo laisvės atžvilgiu. Teigė, kad be religijos, giminystės ryšių, socialinių grupių įvairovės šalis taptų tironiška. Į visuomenę žiūrėjo kaip į jausmų, mąstysenos, tradicijos ir įsipareigojimų visumą. Intelektinių tradicijų pagrindu laikė idėjų branduolį, kuris perduodamas iš kartos į kartą ir išsaugo tradicijos tapatumą su kitomis humanitarinėmis ir mokslinėmis disciplinomis.

Svarbiausi veikalai

Parašė veikalus Bendruomenės paieškos: tvarkos ir laisvės etikos tyrimas (The Quest for Community: A Study in the Ethics of Order and Freedom 1953), Sociologinė tradicija (The Sociological Tradition 1966, lietuvių kalba 2000), Tradicija ir sukilimas (Tradition and Revolt 1968), Socialinės permainos ir istorija: vakarietiškos teorijos apie raidą aspektai (Aspects of the Western Theory of Development 1969), Socialiniai filosofai: bendruomenė ir konfliktas Vakarų mąstyme (The Social Philosophers: Community and Conflict in Western Thought 1973), Akademinės dogmos degradacija: universitetai Amerikoje 1945–1970 m. (The Degradation of the Academic Dogma: The University in America, 1945–1970 1971), Sociologija, kaip meno forma (Sociology as an Art Form 1976), Pažangos idėjos istorija (History of the Idea of Progress 1980), Konservatizmas (Conservatism 1986, lietuvių kalba 1993), Moderniosios visuomenės kūrimas (The Making of Modern Society 1986), Dabartinis amžius: pažanga ir anarchija moderniojoje Amerikoje (The Present Age: Progress and Anarchy in Modern America 1988).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką