Putnam Robert David (Robertas Deividas Pãtnamas) 1941 01 09Rochester (Niujorko valstija), Jungtinių Amerikos Valstijų politikos sociologas. Dr. (1970). Amerikos menų ir mokslų akademijos (1980) ir Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinės mokslų akademijos (2001) narys.

Išsilavinimas ir veikla

1964 baigė Oksfordo, 1965 – Yaleʼio universitetą. 1968–79 dėstė Mičigano, 1979–2018 – Harvardo universitete. Amerikos politikos mokslų asociacijos prezidentas (2001–02).

Tyrimų sritys ir idėjos

Tyrinėja socialinio kapitalo įtaką politikos procesams ir demokratijos plėtrai. Socialinį kapitalą apibrėžia kaip pilietinio aktyvumo tinklus ir normas. Socialinis kapitalas leidžia visuomenės nariams pasitikėti vieniems kitais. Esant tarpusavio pasitikėjimui klesti prekyba, bankininkystė ir demokratija, jo nesant mažėja laimės lygis, tikėjimas žiniasklaida ir vietine valdžia, atsiranda politinė apatija, pasyvumas. Demokratijos sėkmė daugiausia priklauso nuo horizontalių ryšių, kurie sudaro socialinį kapitalą. Yra du socialinio kapitalo tipai: tiesioginis (ryšys tarp panašių žmonių) ir tarpinis (ta pati skirtingų žmonių veikla). Šie du tipai sustiprina vienas kitą. Sumažėjus tiesioginiam socialiniam kapitalui, sumažėja ir tarpinis kapitalas, dėl to gali kilti įtampa tarp etninių grupių.

Robert David Putnam (2019)

Lygindamas Šiaurės ir Pietų Italijos visuomenes padarė išvadą, kad Šiaurės Italija yra ekonomiškai stipresnė ir demokratiškesnė, nes turi daugiau socialinio kapitalo – didesnį pilietinį aktyvumą lemia įvairių klubų, bendrijų, draugijų veikla.

Pasitelkęs įvairius socialinius duomenis R. D. Putnamas tyrinėja socialinio kapitalo nuosmukį Jungtinėse Amerikos Valstijose, pastebimą nuo 20 a. 7 dešimtmečio. R. D. Putnamas teigia, kad didelė etninė įvairovė šalyje sukelia nepasitikėjimą ir tarp skirtingų etninių grupių, ir tų grupių viduje (poveikis kaip ir sumažėjus socialiniam kapitalui), bet ilgainiui imigracija ir etninė įvairovė suteikia šaliai svarbių kultūrinių, ekonominių, finansinių pranašumų.

Svarbiausi veikalai

Parašė veikalus: Politikų įsitikinimai: Ideologija, konfliktas ir demokratija Britanijoje ir Italijoje (The Beliefs of Politicians: Ideology, Conflict, and Democracy in Britain and Italy 1973), Lyginamasis politinių elitų tyrimas (The Comparative Study of Political Elites 1976), Vakarų demokratijų biurokratai ir politikai (Bureaucrats and Politicians in Western Democracies, su kitais, 1981), Kad demokratija veiktų (Making Democracy Work, su Robertu Leonardi ir Raffaella Y. Nanetti, 1993, lietuvių kalba 2001), Žaisti boulingą vienam: Amerikietiškos bendruomenės suirimas ir atgimimas (Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community 2000), Geriau kartu (Better Together, su Lewisu M. Feldsteinu, 2003), Amerikietiška malonė: Kaip religija mus skaldo ir vienija (American Grace: How Religion Divides and Unites Us, su Davidu E. Campbellu, 2012), Mūsų vaikai: Amerikietiška svajonė krizėje (Our Kids: The American Dream in Crisis 2015), Pakilimas (The Upswing, su Shaylyn Romney Garrett, 2020).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką