Mokrik Robert (Robertas Mòkrikas) 1948 05 15Võru (Estija), lietuvių inžinierius geologas, hidrogeologas. Habil. dr. (fiziniai m.; geol. ir miner. m. dr. 1990). Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas (2023; 2009–11 – narys ekspertas, 2011–23 – tikrasis narys).

1971 baigė Vilniaus universitetą. 1971–72 dirbo Estijos mokslų akademijos Geologijos institute inžinieriumi hidrogeologu, 1972–99 – Lietuvos Geologijos institute (1972–73 vyresnysis inžinierius, 1974–78 – jaunesnysis mokslo darbuotojas, 1979–89 ir 1995–2002 – vyresnysis mokslo darbuotojas), 1989–92 šio instituto Baltijos jūros monitoringo skyriaus vadovas, 1992–94 – Hidrogeocheminių procesų tyrimų laboratorijos vadovas. Nuo 2000 dėsto Vilniaus universitete, 2006–19 Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros vedėjas; profesorius (2000, nuo 2018 profesorius emeritas). 1991–2001 dar dėstė Tartu (Estija) universitete. Lietuvos mokslų akademijos Geoaplinkos problemų komisijos pirmininkas (2011–22). Mokslinių žurnalų Geologija ir Baltica redakcinės kolegijos narys.

Robert Mokrik

Moksliniai tyrimai

Mokslinių tyrimų sritys – regioninė hidrogeologija, paleohidrogeologija, hidrogeochemija, aplinkos izotopų hidrogeologija, jūrų hidrogeologija, požeminio vandens išteklių vertinimas matematinio modeliavimo metodais.

Baltijos artezinio baseino pagrindu sukūręs naujus platforminio tipo sedimentacinių baseinų hidrogeologinio klasifikavimo ir paleohidrogeologinių rekonstrukcijų principus, atliko Baltijos regiono geostruktūrinį-hidrogeologinį rajonavimą, parengė regioninę požeminio vandens hidrocheminę klasifikaciją ir požeminės hidrosferos evoliucijos bei 3D filtracijos modelį, pagrindė hidrogeocheminį–izotopinį zoniškumą. Tiriant požeminiame vandenyje ištirpusių inertinių dujų izotopinę sudėtį kartu su kitais nustatė, kad Lietuvos pajūrio giliųjų sluoksnių vandens amžius viršija 1,3 mln. m. ribą (tokio amžiaus artezinio baseino požeminis vanduo, datuotas radiokriptono metodu, pasaulyje aptiktas pirmą kartą. Už mokslo darbų ciklą Baltijos artezinio baseino hidrogeocheminis-izotopinis įvertinimas: dabartinė sandara ir raida (1988–2006) Robertui Mokrikui skirta Lietuvos mokslo premija (2007), už mokslo darbų ciklą Baltijos sedimentacijos baseino požeminės hidrosferos formavimosi paleohidrogeologinių rekonstrukcijų modeliai (1997–2023) – Juozo Dalinkevičiaus premija (2023). 2 Baltijos regiono hidrogeologinių žemėlapių (mastelis 1:500 000), 1 išradimo ir daugiau kaip 180 mokslo darbų autorius ar bendraautoris.

Veikalai

Monografijos: Sedimentacijos procesai Baltijos jūroje (su kitais, 1981, rusų kalba), Baltijos regiono hidrogeologija (su kitais, 1989, rusų kalba), Baltijos jūros geologija ir geomorfologija (su kitais, 1991, rusų kalba), Baltijos baseino paleohidrogeologija. Vendas ir kambras (1997, anglų kalba), Baltijos baseino paleohidrogeologija. Neoproterozojus ir fanerozojus (2003), Geologinės aplinkos raida Lietuvoje (Evolution of Geological Environment in Lithuania 2005, su kitais), Izotopų hidrologijos metodų panaudojimas požeminio vandens sistemoms apibūdinti atominių elektrinių aplinkoje (Use of Isotope Hydrology to Characterize Groundwater Systems in the Vicinity of Nuclear Power Plants 2022). Knygos Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai (2004, su kitais), Žemės gelmių vandens keliais (Groundwater Way 2023).

Vadovėliai ir mokomosios knygos: Hidrogeochemija (su J. Mažeika, 2006), Regioninė hidrogeodinamika (su kitais, 2012), Geoinžineriniai lauko tyrimų metodai (su kitais, 2012).

Apdovanojimai

Lietuvos mokslo premija (2007, su J. Mažeika). J. Dalinkevičiaus premija (2023). Baltijos Asamblėjos medalis (2013). Th. von Grotthusso medalis (2018). Lietuvos mokslo akademijos medalis (2023).

643

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką