Mokrik Robert (Robertas Mòkrikas) 1948 05 15Võru (Estija), lietuvių inžinierius geologas, hidrogeologas. Habil. dr. (fiziniai m.; geol. ir miner. m. dr. 1990). Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011; 2009–2011 narys ekspertas). 1971 baigė Vilniaus universitetą. 1971–72 dirbo Estijos mokslų akademijos Geologijos institute inžinieriumi hidrogeologu, 1972–99 – Lietuvos Geologijos institute (1972–73 vyresnysis inžinierius, 1974–78 – jaunesnysis mokslo darbuotojas, 1979–89 ir 1995–2002 – vyresnysis mokslo darbuotojas), 1989–92 šio instituto Baltijos jūros monitoringo skyriaus vadovas, 1992–94 – Hidrogeocheminių procesų tyrimų laboratorijos vadovas. Nuo 2000 dėsto Vilniaus universitete, 2006–19 Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos katedros vedėjas; profesorius (2000, nuo 2019 profesorius emeritas). 1991–2001 dar dėstė Tartu (Estija) universitete.

Robert Mokrik

Moksliniai tyrimai

Mokslinių tyrimų sritys – regioninė hidrogeologija, paleohidrogeologija, hidrogeochemija, aplinkos izotopų hidrogeologija, jūrų hidrogeologija, požeminio vandens išteklių vertinimas matematinio modeliavimo metodais.

Baltijos artezinio baseino pagrindu sukūręs naujus platforminio tipo sedimentacinių baseinų hidrogeologinio klasifikavimo ir paleohidrogeologinių rekonstrukcijų principus, atliko Baltijos regiono geostruktūrinį-hidrogeologinį rajonavimą, parengė regioninę požeminio vandens hidrocheminę klasifikaciją ir požeminės hidrosferos evoliucijos bei 3D filtracijos modelį, pagrindė hidrogeocheminį–izotopinį zoniškumą. Tiriant požeminiame vandenyje ištirpusių inertinių dujų izotopinę sudėtį kartu su kitais nustatė, kad Lietuvos pajūrio giliųjų sluoksnių vandens amžius viršija 1,3 mln. m. ribą (tokio amžiaus artezinio baseino požeminis vanduo, datuotas radiokriptono metodu, pasaulyje aptiktas pirmą kartą. Už darbų ciklą Baltijos artezinio baseino hidrogeocheminis-izotopinis įvertinimas: dabartinė sandara ir raida (1988–2006) Robertui Mokrikui skirta Lietuvos mokslo premija (2007).2 Baltijos regiono hidrogeologinių žemėlapių (mastelis 1:500 000), 1 išradimo ir daugiau kaip 180 mokslo darbų autorius ar bendraautoris.

Veikalai

Sedimentacijos procesai Baltijos jūroje (su kitais, 1981, rusų kalba), Baltijos regiono hidrogeologija (su kitais, 1989, rusų kalba), Baltijos jūros geologija ir geomorfologija (su kitais, 1991, rusų kalba), Baltijos baseino paleohidrogeologija. Vendas ir kambras (1997, anglų kalba), Baltijos baseino paleohidrogeologija. Neoproterozojus ir fanerozojus (2003). Vadovėliai ir mokomosios knygos: Hidrogeochemija (su J. Mažeika, 2006), Regioninė hidrogeodinamika (su kitais, 2012), Geoinžineriniai lauko tyrimų metodai (su kitais, 2012)

Apdovanojimai

Lietuvos mokslo premija (2007, su J. Mažeika)

643

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką