Wuthnow Robert (Robertas Vùtnou) 1946 06 23Kanzaso valstija, Jungtinių Amerikos Valstijų kultūros ir religijos sociologas. Dr. (1975). Amerikos menų ir mokslų akademijos narys (2008). 1968 baigė Kanzaso universitetą. Nuo 1976 Princetono universiteto profesorius ir universiteto Religijos studijų centro direktorius.

Tyrimai ir idėjos

Anot R. Wuthnow, šiuolaikiniuose socialiniuose moksluose vyrauja subjektyvi kultūros analizės forma, kai tyrėjai daugiausia dėmesio kreipia į individų tikėjimus, nuomones ir vertybes. Šio metodo didžiausias trūkumas – neįmanoma sužinoti, ką asmuo iš tikrųjų mano, nes galima nustatyti tik tai, ką jis sako, rašo ar daro, ir tik iš to padaryti tam tikras išvadas apie jo būsenas, nuostatas ir tikėjimus. Užuot tyrę individų prasmes, tyrėjai turėtų analizuoti stebimus simbolinius kodus (žodžius, tekstus ir judesius) ir jų struktūrą.

R. Wuthnow simbolių kūrimą skirstė į 3 pakopas. Visi simboliai yra kuriami veikėjų tam tikrose aplinkose, tai yra pirma – kultūrinės produkcijos – pakopa. Atrankos pakopa paaiškina, kodėl vieni simboliai yra svarbesni nei kiti. Trečia pakopa – institucionalizacija, kai simbolių gamyba yra rutininė ir teisiškai įtvirtinta. Kai kurios kultūros sistemos (pvz., mokslas) yra taip giliai institucionalizuotos, kad tampa plačiai propaguojamos ir suvokiamos kaip neginčytina realybė. R. Wuthnow kėlė klausimą, kodėl vienos simbolių sistemos gauna joms institucionalizuoti reikalingų išteklių, bet kitos – ne.

Parašė apie 40 knygų apie Jungtinių Amerikos Valstijų religijas, pilietinę visuomenę, bendruomenes ir kultūrą, sudarė daugiau kaip 10 knygų, tarp jų – Politikos ir religijos enciklopediją (Encyclopedia of Politics and Religion 1998).

Religijos sociologijos veikalai

Svarbesni religijos sociologijos veikalai: Amerikos religijų restruktūrizavimas (The Restructuring of American Religion 1988), Dievas ir mamona Amerikoje (God and Mammon in America 1994), Po rojaus: Dvasingumas Amerikoje nuo 6 dešimtmečio (After Heaven: Spirituality in America Since the 1950s 1998), Kūrybingas dvasiškumas (Creative Spirituality 2001; apie dvasiškumo, religijos ir meno santykį), Amerika ir religinės įvairovės iššūkiai (America and the Challenges of Religious Diversity 2005), Beribis tikėjimas (Boundless Faith 2009), Dievo problema: Išreiškiant tikėjimą ir būnant protingam (The God Problem: Expressing Faith and Being Reasonable 2012), Raudonos valstijos religija (Red State Religion 2012), Šiurkštus kraštas (Rough Country 2014), Kas nutinka, kai praktikuojame religiją (What Happens When we Practice Religion? 2020).

Veikalai apie visuomenę ir bendruomenes

Parašė sociologijos veikalų apie visuomenę ir bendruomenes: Užuojautos veiksmai (Acts of Compassion 1990), Kelionė kartu (Sharing the Journey 1994; apie dorovinius visuomenės pagrindus), Vargšo Ričardo principas (Poor Richard’s Principle 1996), Laisvi ryšiai: Jungiant suskaidytas Amerikos bendruomenes (Loose Connections: Joining Together in America’s Fragmented Communities 1998), Gelbėti Ameriką? (Saving America? 2004), Miestelių Amerika (Small-Town America 2013), Kraujyje: Suprasti Amerikos ūkininkų šeimas (In the Blood: Understanding America’s Farm Families 2015), Palikti gale: Nuosmukis ir pyktis miestelių Amerikoje (The Left Behind: Decline and Rage in Small-Town America 2018), Kodėl religija yra gerai Amerikos demokratijai (Why Religion Is Good for American Democracy 2021).

Kultūros sociologijos ir kiti veikalai

Kiti svarbesni veikalai: Prasmė ir moralinė tvarka: Kultūros analizė (Meaning and Moral Order: Explorations in Cultural Analysis 1987), Diskurso bendruomenės (Communities of Discourse 1989), Labai bijok (Be Very Afraid 2010; apie kultūrinį baimės konstravimą), Amerikos nepritapėliai ir vidurinės klasės garbingumo kūrimas (American Misfits and the Making of Middle Class Respectability 2017).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką