Plečkáitis Romanas 1933 08 11Kalvarija 2009 08 17Vilnius, lietuvių filosofijos istorikas, logikas. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas (2009). Lenkijos mokslų ir menų akademijos užsienio narys (1995). Habil. dr. (hum. m.; filos. dr. 1968).

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1957 baigęs Vilniaus pedagoginį institutą (logiką ir psichologiją), iki 1963 jame dėstė logiką. Nuo 1963 dėstė Vilniaus universitete, 1991–96 Filosofijos istorijos ir logikos katedros vedėjas; profesorius (1971). 1969–2003 dar dirbo Kultūros, filosofijos ir meno institute, 1990–2003 Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus vadovas, Mokslo tarybos pirmininkas. 1991–2003 dar dėstė Vytauto Didžiojo universitete. 1993–2008 (su pertrauka) Lietuvos mokslo tarybos narys.

Romanas Plečkaitis

Tyrinėjimų sritys

Lietuvos filosofijos istorijos tyrinėjimų vienas pradininkų ir svarbiausių atstovų. Daugiausia nagrinėjo scholastinę, naujųjų amžių ir Šviečiamojo amžiaus Lietuvos ir visuotinės filosofijos istoriją, taikė problemų istorijos, racionaliosios rekonstrukcijos ir kitus metodus. Dar tyrinėjo logikos, etikos, epistemologijos ir kitas problemas.

Veikalai

Parašė veikalus Logikos įvadas (1968, papildytas leidimas 1978), Feodalizmo laikotarpio filosofija Lietuvoje (1975, LSSR valstybinė mokslo premija 1977), Tolerancija (1998), Lietuvos filosofijos istorija t. 1 Viduramžiai–Renesansas–Naujieji amžiai (2004), Logikos pagrindai (2004, papildytas leidimas 2006, 2009). Su kitais parašė monografijas Apšvietos ir romantizmo kryžkelėse: Filosofijos kryptys ir kontroversijos Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – pirmoje XIX a. pusėje (2008), Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai (2009).

Parengė chrestomatiją Filosofija Vilniaus universitete 1579–1832 (1979), Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltinius (su kitais, 2 t. 1980–91).

Paskelbė daugiau kaip 300 mokslinių, mokslo populiarinimo, enciklopedinių straipsnių.

Vertimai

Į lietuvių kalbą išvertė F. Bacono, A. Daugirdo, I. Kanto, J. Locke’o, K. Narbuto, Petro Ispano, J. Sniadeckio, B. Spinozos, Tomo Akviniečio, K. J. Wojtyłos veikalų.

Apdovanojimai

Gedimino ordino Riterio kryžius (2006).

742

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką