Lazutkà Romas 1955 08 19Radviliškis, lietuvių ekonomistas, sociologas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2016). Daktaras (socialiniai mokslai; ekonomikos mokslų kandidatas 1989; habilitacijos procedūra 2008).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1976 baigė Klaipėdos jūreivystės mokyklą ir iki 1979 dirbo šturmanu tolimojo plaukiojimo laivuose. 1982 baigęs Vilniaus universitetą jame dėsto ekonomiką, socialinę politiką Ekonomikos ir Filosofijos fakultetuose, 2005–2009 Socialinio darbo katedros vedėjas, 2013–2021 Teorinės ekonomikos katedros vedėjas; profesorius (2008). 1991–1995 Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktoriaus pavaduotojas. 1995–1998 Socialinio draudimo mokymo ir tyrimo centro direktorius. 2002–2009 Socialinių tyrimų instituto tarybos, 2010–2013 Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo tarybos pirmininkas. 2004–2010 Tarptautinės socialinės gerovės tarybos valdybos narys, 2008–2012 Lietuvos mokslo tarybos narys. 2017–2018 Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėjas.

Romas Lazutka

Mokslinė veikla

Mokslinės veiklos sritys: viešojo sektoriaus ekonomika, darbo rinka, pensijų sistema, socialinės atskirties ir skurdo problemos, socialinė politika ir socialinė apsauga, socialinis teisingumas švietimo sistemoje. Paskelbė daugiau kaip 90 mokslinių straipsnių.

Knygos

Svarbiausi veikalai (visi su kitais): Gebėjimų stiprinimas skurdui kaime mažinti (Capacity Building for Rural Poverty Reduction 2000), Lietuva stojant į Europos Sąjungą (2004), Pagyvenusių ir senų žmonių gerovė (2004), Pensijų reformos Baltijos šalyse: lūkesčiai ir ankstyvoji patirtis (Pension Reforms in the Baltic States: Expectations and Early Experience 2006), Skirtingi, bet lygūs visuomenėje ir darbuotėje (2007), Socialinė parama Lietuvoje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai (2008), Lietuvos socialinė raida: Lietuva Europos Sąjungoje (2009), Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės (2009), Socialinis teisingumas švietime: teorinė samprata ir praktinis vertinimas (2011), Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai (2013), Socialinių išmokų vaidmuo mažinant skurdą ir pajamų nelygybę naujųjų socialinės rizikos grupių gyvenimo kelyje (2018).

Parengė (su J. Čičinsku) knygas Mikroekonomika. Ekonomikos teorija (dalis 1, 1992), Ekonomikos teorijos terminų žodynėlis (1992), vadovėlį aukštosioms mokykloms Žmogaus socialinė raida (su kitais, 2001).

Apdovanojimai

Gedimino ordino Karininko kryžius (2022).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką