Šarmáitis Romas 1909 10 26Žukliai (Ukmergės vlsč.) 1995 07 20Vilnius, Lietuvos sovietinis veikėjas, istorikas. R. Šarmaičio tėvas. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas (1972). Ist. m. dr. (1976). 1929–89 SSKP (iki 1940 Lietuvos komunistų partijos), 1989–91 Lietuvos komunistų partijos (SSKP platformos; po Sausio tryliktosios įvykių atsiribojo) narys. 1929 suimtas, 1930 už antivalstybinę komunistinę veiklą skirta katorga iki gyvos galvos (vėliau pakeista 15 m. kalėti). 1933 Lietuvai ir SSRS keičiantis politiniais kaliniais su kitais Lietuvos komunistų partijos veikėjais iškeistas į lietuvius kunigus. Gyveno Maskvoje, dirbo Lietuvos komunistų partijos atstovybėje prie Komunistų internacionalo vykdomojo komiteto. 1935 baigė Vakarinį marksizmo leninizmo universitetą prie Tarptautinės Lenino mokyklos, 1949 – Aukštąją partinę mokyklą prie Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto. Per 4 dešimtmečio pabaigos represijas buvo suimtas, tardytas, kankintas. 1941 LSSR valstybinės leidyklos direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis redaktorius. 1943–44 laikraščio Tiesa redaktoriaus pavaduotojas, 1944–45 atsakingasis redaktorius. 1946–48 LSSR rašytojų sąjungos valdybos atsakingasis sekretorius.

1947–64 dėstė Vilniaus universitete; profesorius (1979). 1948–84 Partijos istorijos instituto prie Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto (Partijos istorijos institutas) direktorius. 1949–86 priklausė šiam komitetui. 1951–85 LSSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Su kitais įtvirtino marksistinę Lietuvos istorijos sampratą. Remdamasis sovietine ideologija ir vadovaudamasis marksistine leninine metodologija parašė monografijų; svarbiausios: LKP kova dėl lietuvių tautos laisvės ir nepriklausomybės (1947), Darbo žmonių kova dėl Tarybų valdžios Lietuvoje 1918–1919 metais (1948), LKP istorijos apybraiža (su kitais, 3 tomai 1971–85; ir atsakingasis redaktorius), Lietuvos revoliucionieriai (1988). 1940–85 buvo 77 knygų ir knygelių atsakingasis redaktorius. Parašė straipsnių apie lietuvių rašytojus. LSSR valstybinė premija (1973).

L: V. Tininis Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai Vilnius 1994.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką