Firkòvičius Romualdas 1933 02 24Trakai 2015 11 17Trakai, Lietuvos istorikas, archeografas. 1958 baigė Vilniaus universitetą. 1958–72 dirbo LSSR centriniame valstybiniame istorijos archyve (1962–63 surado M. K. Čiurlionio 3 laiškus M. K. Oginskiui), 1972–92 Paminklų konservavimo institute. Nuo 1992 buvo Lietuvos istorijos instituto Archeografijos skyriaus specialistas archeografas.

Rašė karaimistikos ir archyvistikos klausimais. Spaudai parengė istorinių šaltinių rinkinius Biržų dvaro teismo knygos: 1620–1745 (su V. Raudeliūnu, 1982), Žagarės dvaro teismo knygos: 1670–1751 (su A. Baliuliu ir V. Raudeliūnu, 2003). Suredagavo lenkiškus tekstus leidiniams Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai (1–4 tomas 1991–2004) ir Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato vizitacija 1782 m. (su V. Jogėla, 2001). Spaudai parengė (su A. Baliuliu) Lietuvos Metrikos 1 (1998), 8 (1995) ir 52 (2004) knygas.

Lietuvos mokslo premija (su kitais, 1998).

1317

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką