Juknẽvičius Romualdas 1906 10 18Sankt Peterburgas 1963 04 13Vilnius, lietuvių teatro režisierius, aktorius, teatro pedagogas. Vienas žymiausių lietuvių teatro režisierių. D. Juknevičiūtės tėvas. 1926–29 studijuodamas Lietuvos universitete Kaune lankė Teatro seminarą (vadovas B. Sruoga). 1931 su kitais įkūrė studentų teatro draugiją Stedra (čia debiutavo kaip režisierius – pastatė Molière’o Skrajojantį gydytoją 1931). 1931–33 vaidino Valstybės teatre, 1932 baigė jo Vaidybos mokyklą (A. Olekos‑Žilinsko mokinys). 1933–34 Jaunųjų teatro aktorius, buvo režisieriaus A. Olekos‑Žilinsko padėjėjas. 1934–36 stažavo Maskvos teatruose kaip režisierius (dirbo režisieriumi praktikantu pas V. Mejerholdą).

Romualdas Juknevičius

R. Juknevičius. Spektaklio H. Heijermanso Viltis scena (1936, dailininkas V. Palaima, Valstybės teatro Klaipėdos skyrius)

1936–39 Valstybės teatro Klaipėdos skyriaus, 1939–40 Valstybės teatro Kaune aktorius ir režisierius. Jo iniciatyva 1940 01 25 įsteigtas Vilniaus dramos teatras (iki 1944 veikė įvairiais pavadinimais), 1940–44 jo direktorius ir meno vadovas, 1945–46 režisierius (iš teatro pašalintas dėl politinių motyvų). 1946–48 Žemaičių teatro Telšiuose, 1948–52 Klaipėdos dramos teatro režisierius (1949–52 vyriausiasis režisierius), 1952–53 Kauno muzikinio dramos teatro vyriausiasis režisierius. 1953 grįžo į Vilnių, iki 1963 buvo Lietuvos dramos teatro režisierius. 1955–59 dėstė Lietuvos konservatorijoje, 1962–63 Vilniaus universitete.

R. Juknevičius. Spektaklio G. Hauptmanno Prieš saulėlydį scena (1939, dailininkas V. Andriušis)

Svarbesni spektakliai: H. Heijermanso Viltis (1936, 1940), G. Hauptmanno Prieš saulėlydį (1939), M. Pagnolio Topazas (1940), H. von Kleisto Sukultas ąsotis (1941), H. Ibseno Nora (1942), N. Gogolio Vedybos (1947, vaidino Podkoliosiną, 1951), A. Ostrovskio Be kaltės kaltieji (1949, vaidino Šmagą), A. Čechovo Dėdė Vania (1954), B. Sruogos Apyaušrio dalia (1956), M. Lermontovo Maskaradas (1960), T. Williamso Orfėjas nusileidžia į pragarą, I. Turgenevo Mėnuo kaime (abu 1962). R. Juknevičius – supoetinto realistinio psichologinio teatro atstovas, jo spektakliams būdinga ansambliškumas, įtaigus sceninės atmosferos perteikimas, meistriškos masinės scenos, vidinio personažų monologo, potekstės išryškinimas, subtilus psichologinių būsenų atskleidimas. Svarbesni vaidmenys: Perdikanas (A. de Musset Meile nežaidžiama 1933), Jogaila (B. Sruogos Milžino paunksmė 1934), Jepichodovas (A. Čechovo Vyšnių sodas 1945). Vaidybai būdinga subtilus žanro pojūtis, plastinės formos raiškumas, spontaniška improvizacija.

R. Juknevičius. Spektaklio H. Ibseno Nora scena (1942, dailininkas V. Palaima; Nora – M. Mironaitė, Helmeris – H. Kačinskas)

R. Juknevičius. Spektaklio A. Čechovo Dėdė Vania scena (1954, dailininkas J. Surkevičius; Sonia – O. Knapkytė, Voinickis – J. Kavaliauskas)

R. Juknevičius. Spektaklio B. Sruogos Apyaušrio dalia scena (1956, dailininkas J. Surkevičius; Dalia Radvilaitė – L. Kupstaitė, Tyzenhauzas – S. Jukna)

L: Romualdas Juknevičius: Dokumentai, laiškai, pasisakymai, ištraukos iš dienoraščių, straipsniai / sud. A. Guobys Vilnius 1988; Teatralų atsiminimai apie Andrių Oleką-Žilinską, Borisą Dauguvietį, Romualdą Juknevičių / sud. R. Andrašiūnaitė Vilnius 1995; I. Aleksaitė Režisierius Romualdas Juknevičius Vilnius 1998.

1706

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką