Rozalmas, miestelis Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje, 9 km į pietus nuo Pakruojo; seniūnijos, parapijos centras. 714 gyventojų (2021).

Rozalimo pietrytiniu pakraščiu teka Daugyvenė, į ją per miestelį teka Kiaulupis. Į šiaurę nuo miestelio yra Rozalimo šilas, į pietus – Daugyvenės hidrografinis draustinis. Plentai į Pakruojį, Klovainius, Smilgius, Šeduvą. Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Ambulatorija, girininkija, pagrindinė mokykla (1911–19 pradinė, 1919–29 nepilna vidurinė, 1929–44 pradinė mokykla, 1944–49 progimnazija, 1949–50 septynmetė, 1950–2015 vidurinė), vaikų darželis, senelių globos namai, kultūros namai (įkurti 1951), biblioteka (1941), Rozalimo muziejus (įkurtas 1973 Padubysio kaime, 2006 perkeltas į Rozalimą). Paminklai: Nepriklausomybės angelo skulptūra (pastatyta 1928, nugriauta 1952, atstatyta 1991), Žuvusiems 1919 kovoje su bermontininkais (1920), Daugyvenės krašto kovotojams už Lietuvos laisvę (2006).

Rozalimo herbas

Gamtos paminklas – Rozalimo ąžuolas, 3 archeologijos paminklai – akmenys su dubenimis: 2 su smailiadugniais dubenimis bažnyčios šventoriuje ir Zigmantiškių akmuo su pėdomis (Marijos; apie 2 km į šiaurės vakarus nuo Rozalimo).

Architektūra

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia (1794) ir varpinė (18 a., atstatyta po 1930 gaisro) Rozalime

Planas spindulinis, savaimingos raidos (dabartinę formą įgijo 19 a. pirmoje pusėje). Gatvių trasos dera prie šiek tiek banguotos ir raižytos vietovės, 3 pagrindinių gatvių sankryžoje – sudėtingos formos aikštė (paplatėjusi gatvės atkarpa). Vyrauja 19 a. pabaigos–20 a. mediniai vienaukščiai pastatai. Aikštės viduryje (kaip reta Lietuvos miesteliuose) stovi medinė liaudies architektūros formų dvibokštė Švč. Mergelės Marijos bažnyčia (1794, rekonstruota 19 a. pabaigoje ar 20 a. pradžioje) ir varpinė (18 a., po 1930 gaisro atstatyta). Bažnyčios frontono nišoje – J. Danausko skulptūra Nazarietis, ant apsidės sienos – skulptūrinė grupė Nukryžiuotasis (1917), viduje daug J. Danausko medinių skulptūrų, tarp jų – Marija su Kūdikiu, Šv. Juozapas, Trijų Karalių skulptūrinė grupė (visi 19 a. pabaiga).

2271

Istorija

1686 paminėtas Rozalimo vietoje esantis Drabišiams priklausantis Padubysio dvaras. 1738 jame buvo 5 kaimavietės. 1744 Abiejų Tautų Respublikos valdovas Augustas II Padubysiui suteikė privilegiją, kuria leido rinktis turgui, 1748 dar leido rinktis 4 prekymečiams. Apie 1765 pastatyta bažnyčia, 1767 vietovė vadinama Rozalinu, apie 1773 įsteigta parapija. 1789 paminėta parapinė mokykla (su pertraukomis veikė iki 1863), 1790 surašyti 7 dūmai ir karčema. Iki 19 a. Rozalimas faktiškai buvo bažnytkaimis. 1830 inventoriuje vadinamas miesteliu, jame surašyta 18 dūmų, 1839 gyveno 110 žydų. 1841 Rozalime buvo 22 dūmai. 1861–1950 valsčiaus centras. 1863 miestelį užėmęs K. Liaudino‑Rudnickio sukilėlių būrys sunaikino valsčiaus dokumentus. 1867 įsteigta valstybinė (rusų) mokykla. 1886 įkurtas odų apdirbimo fabrikėlis, 1887 atidaryta ligoninė, 1892 – žemės ūkio reikmenų pirkimo ir pardavimo agentūra, 1893 – vaistinė, veikė malūnas. Nuo 19 a. pabaigoe Rozalime draudžiamąją lietuvišką spaudą platino knygnešiai J. Bielinis, P. Bakčiūnas ir kiti.

Rozalimas

20 a. pradžioje pradėjo veikti Savitarpio pagalbos žemės ūkio draugijos agentūra. 1905 išvaikyta senoji valsčiaus valdyba ir išrinkta nauja. 1907 įvyko pirmas lietuviškas vakaras. Per I pasaulinį karą sudegė apie pusė sodybų. 1920 įsteigtas Lietuvių katalikių moterų draugijos skyrius ir arbatinė. 1922 išparceliuotas Padubysio dvaras. 1930 Rozalimas degė. 1937 veikė senelių prieglauda, sveikatos apsaugos ir veterinarijos punktai, paštas, žemės ūkio kooperatyvas, pieno perdirbimo bendrovė, vyno darykla, 10 parduotuvių.

1941 08 Pajuostės miške prie Panevėžio nacių Vokietijos okupacinės valdžios įsakymu nužudyti Rozalimo žydai. 1945 07 08 Rozalimą užėmė Žaliosios rinktinės Lietuvos partizanai. Sovietų valdžia ištrėmė 6 miestelio gyventojus. Sovietų okupacijos metais Rozalimas buvo apylinkės centras ir Rozalimo kolūkio centrinė gyvenvietė. 1996 patvirtintas Rozalimo herbas. Rozalime gyveno ir palaidotas skulptorius J. Danauskas, 1925–29 mokytojavo M. Grigonis.

1819 Rozalime buvo 122, 1842 – 184, 1897 – 549, 1923 – 713, 1959 – 548, 1970 – 693, 1979 – 896, 2001 – 928, 2011 – 750 gyventojų.

A. Miškinis Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai / Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės t. 3 kn. 2 Vilnius 2007.

972

-Padubysys; -Rozalinas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką